Hỏi: Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?

08/12/2020

Hỏi: Hằng ngày, tôi đi làm lúc 6h thấy đèn đường một số tuyến đường vẫn chưa tắt, gây lãng phí. Tôi xin hỏi, vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hoàng Dương – Bình Xuyên

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy định vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng sẽ bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng, sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng đối với hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.