Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

14/12/2020

Mặc dù mới được thành lập nhưng Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một trong những hoạt động trọng tâm được Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc triển khai là loạt giải pháp hỗ trợ phát triển ngành năng lượng. Cụ thể, hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo Sở Công Thương, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm của tỉnh. Từ năm 2016 đến 2020, lượng điện năng tiết kiệm được khoảng 132.000 Kwh tương ứng 240.000.000 đồng, giảm khí phát thải môi trường 107 tấn CO­2…

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch 3316/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hàng năm Trung tâm đã tham mưu, đề xuất Sở Công Thương, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc ngành lĩnh vực quản lý, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời tham mưu đề xuất Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của ngành Công Thương Vĩnh Phúc hàng năm, báo cáo Sở Công Thương; Tham mưu, đề xuất Sở Công Thương rà soát, đánh giá hoạt động, chấp hành các quy định đối với 47 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Xây dựng danh mục, đề xuất dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, thực hiện mô hình điểm sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tại trụ sở UBND xã Tân Lập - Sông Lô - Vĩnh Phúc...

Trong những năm gần đây, nhằm xúc tiến thu hút đầu tư lĩnh vực năng lượng, Trung tâm đã tham gia, đề xuất nội dung Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác Ký giữa Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng mặt trời Hàn Quốc với Sở Công Thương Vĩnh Phúc; Chủ trì tiếp cận, xúc tiến làm việc và thực hiện Ký Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Shinsung-Hàn Quốc. Đồng thời, xây dựng nội dung kế hoạch làm việc, thống nhất với Công ty Shinsung-Hàn Quốc, triển khai bước đầu xây dựng 01 nhà máy điện mặt trời 992 Kw tại Vĩnh Phúc; Chủ trì tiếp cận, xúc tiến làm việc, thực hiện Ký Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNNH ASV VIETNAM đại diện Tập đoàn KEC, Ấn Độ tại Việt Nam - xây dựng 01 nhà máy điện năng lượng mặt trời đến 50MW tại Vĩnh Phúc…

Cùng với đó, Trung tâm đã tham gia, thực hiện Tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực năng lượng tại Vĩnh Phúc. Trong thời gian 2017 – 2020, Trung tâm đã tổ chức 03 lớp Tập huấn, 01 cuộc Hội thảo cho 560 người về sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo-tiềm năng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường và định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất công nghiệp; Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng huấn luyện an toàn điện; Thực hiện trưng bày giới thiệu 02 gian hàng phổ biến các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, trang thiết bị công nghiệp điện năng lượng mặt trời, bảo vệ môi trường, công nghệ sản xuất sạch hơn tại Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng Sông Hồng - Vĩnh Phúc năm 2018.

Mai Hương

 

Các tin đã đưa ngày: