Huyện Tam Dương phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng 40MW

16/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ chính trị, Chương trình hành động số 91 của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Tam Dương đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng kết hợp với xuất nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Cùng với đó, chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng; cải tạo, nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

Cụ thể, huyện sẽ cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của địa phương, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 40MW; sản lượng điện đạt khoảng 1,0-1,2GWh. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo như: điện mặt trời, điện sinh khối… trong tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 10% vào năm 2030; đạt 200% vào năm 2045. Phấn đấu xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí phục vụ quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống điện, bảo đảm khi có sự cố một phần tử xảy ra trong hệ thống điện hoặc khi một phần tử tách khỏi vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa thì hệ thống điện vẫn vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành, giới hạn vận hành cho phép và cung cấp điện an toàn, liên tục. Vào năm 2030, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với phát triển bình thường đạt khoảng 2,3% và khoảng 2,5% vào năm 2045. Đồng thời, giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Trong đó, tập trung giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản...

Đến năm 2045, Tam Dương phấn đấu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch; các phân ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học - công nghệ và năng lực quản trị ngành năng lượng phấn đấu đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Tam Dương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp; ưu tiên khuyến khích và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch; ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng sinh khối của các tổ chức và cá nhân để phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối; sử dụng rác thải đô thị và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn khép kín. Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, phát triển các nguồn năng lượng khác. Rà soát, quy hoạch các dự án phát điện bảo đảm an toàn, tin cậy, ổn định theo hướng đa dạng hóa; chú trọng nâng cao hệ số công suất khả dụng và có dự phòng công suất phù hợp; đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái.

Huyện cũng ưu tiên phát triển điện mặt trời trên cơ sở phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, trên mặt nước có tiềm năng lớn phù hợp với địa phương. Đồng thời, khai thác và phát triển các nguồn điện sinh khối đồng phát; tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối, tiến tới trên địa bàn sẽ không vận hành các lò đốt rác thủ công không hiệu quả kinh tế, gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện; quản lý chặt chẽ cường độ tiêu thụ, giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng. Đồng thời, triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030. Tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng hiệu quả năng lượng đối với những lĩnh vực, sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao. Cùng với đó, phối hợp xây dựng cơ chế khuyến khích các hộ tiêu thụ, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, nhất là trong công nghiệp, giao thông và dân dụng.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: