Công ty điện lực Vĩnh Phúc nhiều giải pháp tiết kiệm điện

09/12/2020

Tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được quán triệt, vận động và tổ chức thực hiện ở mọi cấp, ngành và toàn xã hội. Tại Vĩnh Phúc, ý thức tiết kiệm điện của người dân đã từng bước được nâng cao, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần không nhỏ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 


Đẩy mạnh các ứng dụng khoa học công nghệ là những giải pháp quan trọng
để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng của ngành điện Vĩnh Phúc

Có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng điện năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, những năm qua, Công ty điện lực Vĩnh Phúc luôn quan tâm đầu tư nguồn lực, kinh phí và tìm tòi, nghiên cứu tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện. Cụ thể, Công ty thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến công tác tiết kiệm điện của Chính phủ, Bộ Công thương và của tỉnh để niêm yết công khai tại trụ sở và các phòng giao dịch khách hàng. Các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện được đi thực hiện có hiệu quả dưới nhiều hình thức, bao gồm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô, cao điểm nắng nóng. Bên cạnh đó, Công ty điện lực Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện trong trường học, phong trào gia đình tiết kiệm điện, phong trào thi đua tiết kiệm điện trong các đơn vị công lập, hành chính sự nghiệp, tuyên truyền tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị điện lực.

Để giúp người dân thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm điện, Công ty điện lực Vĩnh Phúc còn giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện trong lĩnh vực sản xuất, chiếu sáng, thiết bị văn phòng, thiết bị gia đình; khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng và các nguồn năng lượng tái tạo... Đặc biệt, hàng năm, Công ty triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất do Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động và luôn được đông đảo người dân đồng tình, hưởng ứng.

Song song với công tác tuyên truyền, Điện lực Vĩnh Phúc còn thực hiện quảng bá rộng rãi việc tiết kiệm điện thông qua tổng đài 19006769 nhằm tư vấn sử dụng điện an toàn, hiệu quả để khách hàng sử dụng điện có thể dễ dàng liên hệ; vận động các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị chiếu sáng đô thị ký cam kết tiết giảm công suất điện sử dụng trong giờ cao điểm, tiết giảm 50% công suất cho chiếu sáng…Riêng đối với các khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại, doanh nghiệp sản xuất, khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kwh/năm, Công ty thực hiện thực hiện chương trình điều chỉnh phục tải phi thương mại; vận động tiết giảm công suất sử dụng trong những đợt nắng nóng kèo dài trên 38ᵒc và xây dựng kế hoạch khai thác năng lượng, đề ra mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Từ những giải pháp đồng bộ của Công ty điện lực Vĩnh Phúc, chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, Vĩnh Phúc tiết kiệm được gần 122 triệu kWh, đạt gần 2,2% so với sản lượng điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 2,84%.

Với mục tiêu phấn đấu, giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống dưới 2,5% và còn dưới 2,3% ở giai đoạn 2025-2030, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công ty điện lực Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ theo đúng lộ trình, góp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: