Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng

21/12/2020

Theo số liệu của Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có 2 trạm biến áp 220kv, 8 trạm biến áp 110kv, hơn 2.000 trạm biến áp phân phối với tổng công suất trên 1 triệu kvA. Có 433,3km đường dây trung thế (25kv), 805,4km đường dây 22kv với 35 xuất tuyến, 194,8km đường dây 10kv có 6 xuất tuyến. Những năm qua, Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị điện lực đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu về điện đối với sản xuất công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn. Hệ thống lưới điện từ cao áp đến trung áp, hạ áp được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 19%/năm, trong đó, điện công nghiệp và xây dựng tăng 25%/năm, điện phục vụ quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10%/năm. Đến nay, toàn bộ lưới điện trung áp trên địa bàn cơ bản đáp ứng đủ năng lực cấp điện, bảo đảm an toàn và ổn định. Hệ thống lưới điện hạ áp 0,4kv được đầu tư mới hoặc nâng cấp tại các khu vực nông thôn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm điện; tổn thất điện năng giảm từ 20%-30% xuống còn bình quân khoảng 10%. Toàn tỉnh có 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện việc cung cấp điện trên địa bàn bảo đảm an toàn, ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tỉnh mở 8 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về điện; 6 hội thảo, 8 lớp tập huấn tuyên truyền về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả với 1.500 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh về hoạt động và sử dụng điện, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất được tổ chức hằng năm, tổng lượng điện năng tiết kiệm được trong 5 năm qua là hơn 101.000kwh, tương ứng 170 triệu đồng, giảm khí phát thải môi trường 78 tấn CO2.

Ngành Công  thương cũng thực hiện đánh giá hoạt động chấp hành các quy định đối với 47 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng danh mục, đề xuất dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện mô hình sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tại UBND xã Tân Lập, huyện Sông Lô. Công tác thẩm định và cấp phép hoạt động điện lực được ngành quản lý chặt chẽ, bảo đảm các công trình đầu tư an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Sau thẩm định, đã giảm hơn 20% dự toán công trình; tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 37,2 tỷ đồng./. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: