Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng 21/12/2020

Theo số liệu của Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có 2 trạm biến áp 220kv, 8 trạm biến áp 110kv...

Huyện Yên Lạc phấn đấu tiến kiệm từ 5-7% năng lượng trong giai đoạn 2020-2025 21/12/2020

Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Huyện Tam Dương phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng 40MW 16/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ chính trị, Chương trình hành động số 91 của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam...

Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 14/12/2020

Mặc dù mới được thành lập nhưng Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp 14/12/2020

Để bảo đảm lợi nhuận và ổn định sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Phát triển ngành năng lượng Vĩnh Phúc 10/12/2020

Được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Thương mại, nhiều hoạt động đã được Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty điện lực Vĩnh Phúc nhiều giải pháp tiết kiệm điện 09/12/2020

Tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được quán triệt, vận động và tổ chức thực hiện ở mọi cấp, ngành và toàn xã hội.

Mô hình chiếu sáng từ năng lượng mặt trời ở Tân Lập 08/12/2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh, năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thí điểm mô hình chiếu sáng từ năng lượng mặt trời tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô.

Hiệu quả thiết thực từ Chiến dịch "Giờ trái đất" 08/12/2020

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thiết thực hưởng ứng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chiến dịch "Giờ trái đất" dưới nhiều hình thức.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: