Kế hoạch số 63/KH-STTTT ngày 09/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49- năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: