Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 20/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/11/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: