Ai được hỗ trợ từ dịch vụ viễn thông công ích?

18/07/2016

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

- Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định chuẩn quốc gia.

- Các trường học (từ mầm non đến đại học).

- Bệnh viện, UBND cấp xã.

2. DỊCH VỤ ĐƯỢC HỖ TRỢ

- Điện thoại cố định.

- Điện thoại di động trả sau.

- Internet băng rộng trả sau.

Lưu ý: Mỗi tổ chức, hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ có 01 thuê bao hoặc một gói cước được hỗ trợ.

3. MỨC HỖ TRỢ

a) Đối với các hộ nghèo, cận nghèo theo quy định chuẩn quốc gia:

 - Sử dụng điện thoại cố định hàng tháng không phải trả tiền thuê bao.

- Sử dụng điện thoại di động trả sau sẽ được áp dụng khung giá cước từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/tháng/thuê bao.

b) Đối với Trường mầm non theo quyết định thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện, trường tiểu học, UBND cấp xã sử dụng Internet gói 4 Mbps được áp dụng khung giá cước từ 50.000 đồng - 75.000 đồng/tháng.

c) Bệnh viện chuyên khoa, đa khoa cấp huyện; bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng Internet gói 12 Mbps được áp dụng khung giá cước từ 75.000 đồng - 100.000 đồng/tháng.

d) Trường trung học; bệnh viện chuyên khoa, đa khoa cấp tỉnh sử dụng Internet  gói 32 Mbps được áp dụng khung giá cước từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/tháng.

e) Trường trung cấp, cao đẳng, đại học, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa  cấp Trung ương sử dụng Internet gói 45 Mbps được áp dụng khung giá cước từ 350.000 đồng - 450.000 đồng/tháng.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

a) Đối với đối tượng được hỗ trợ:

- Làm đơn theo mẫu đăng ký thuê bao hưởng hỗ trợ gửi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; cung cấp các giấy tờ cấn thiết cho doanh nghiệp.

- Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Khi muốn thôi sử dụng dịch vụ hoặc chuyển sang doanh nghiệp khác phải:

+ Làm đơn theo mẫu đăng ký ngừng thuê bao hưởng hỗ trợ gửi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

+ Thanh toán đầy đủ số tiền còn nợ cho doanh nghiệp (nếu có).

+ Làm thủ tục thanh lý hợp đồng.

b) Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách của nhà nước về VTCI đến các đối tượng được hưởng hỗ trợ.

- Hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận khi có đơn đề nghị hưởng hỗ trợ. Lập danh sách gửi về Sở Thông tin và truyền thông để xác nhận.

- Cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cước theo quy định hiện hành.

- Hóa đơn phải ghi rõ: dịch vụ VTCI (tên dịch vụ sử dụng): đơn vị tính; số lượng; đơn giá; thành tiền (không chịu thuế VAT),…

Các tin đã đưa ngày: