Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

17/01/2013

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

a. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt:

+ Cây hàng năm:

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 92,78 ngàn ha, đạt 94,37% kế hoạch năm, giảm 5,63% so với năm 2011.

+ Cây lâu năm: Tổng diện tích hiện có 8.167 ha, giảm 0,59% so với năm 2011. Nguyên nhân là do phá bỏ và chuyển đổi mục đích sử dụng, qui hoạch các công trình công cộng, làm đường giao thông...

* Chăn nuôi: Năm 2012 trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm gia súc, gia cầm nên chăn nuôi sáu tháng đầu năm phát triển khá, nhưng từ quý III/2012 trở đi có xu hướng giảm do giá thức ăn chăn nuôi cao trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi xuống thấp nên người sản xuất gặp nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, nhất là đối với đàn lợn và đàn gia cầm. Đồng thời cơn bão số 5 đã làm một số gia súc, gia cầm bị chết nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất ngành chăn nuôi.

b. Sản xuất lâm nghiệp: Sơ bộ cả năm các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng mới được 830 ha rừng tập trung đạt 66% kế hoạch năm và giảm 5,59% so với năm 2011. Diện tích rừng được chăm sóc đạt 946 ha, giảm 2,66%. Công tác phòng chống cháy rừng đ­ược chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên.

c. Sản xuất thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 6.983 ha, đạt 99,60% kế hoạch năm giảm 0,40% so với năm 2011. Nuôi trồng thuỷ sản hiện nay chủ yếu đi vào tăng năng suất hoặc những giống thuỷ sản có giá trị cao để tăng hiệu quả kinh tế.

3. Sản xuất công nghiệp

Trong năm 2012, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục gặp  những khó khăn, thách thức như giá cả vật tư, nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao, thị trường trong nước thu hẹp, xuất khẩu gặp khó khăn nên một số sản phẩm có giá trị sản xuất lớn tiêu thụ chậm, lượng tồn kho ở mức cao. Một số ngành sản xuất chủ yếu và có tỷ lệ đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh như ngành sản xuất xe có động cơ, ngành sản xuất môtô, xe máy đều sản xuất giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi một số chính sách thuế, phí thay đổi, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng không cao, tiêu thụ sản phẩm giảm, lượng tồn kho lớn...

- Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,14% so với năm 2011. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành này gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiệu thụ sản phẩm, không mở rộng được sản xuất.

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 2,37% so với năm trước. Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành này cơ bản vẫn giữ được mức tiêu thụ sản phẩm ổn định.   

- Ngành dệt tăng 1,25%, ngành sản xuất trang phục tăng 15,90% so với năm trước. Năm 2012, mặc dù các ngành này được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, song một số doanh nghiệp trong ngành đã chủ động tìm kiếm thị trường, đơn đặt hàng, đồng thời đặt ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, nên sản xuất ổn định và phát triển.

- Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 6,62% so với năm trước. Một số doanh nghiệp trong ngành này đã lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp để sản phẩm tiêu thụ tốt hơn và kích thích sản xuất phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Ngành sản xuất linh kiện điện tử giảm 43,28% so với năm trước.

- Ngành sản xuất xe có động cơ giảm 14,75% so với năm trước; ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 2,30% so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành sản xuất ôtô, xe máy giảm so với năm trước là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường sụt giảm nên các doanh nghiệp trong ngành gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh vì phải cắt giảm sản lượng sản xuất. .

- Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 7,2%, ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 0,17% so năm trước.

4. Bán lẻ hàng hoá và các ngành dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2012 dự kiến đạt 29.589 tỷ, tăng 22,23% so với năm  2011. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nư­ớc thực hiện 186 tỷ đồng, giảm 10,32% so cùng kỳ; kinh tế tập thể đạt 45 tỷ đồng, tăng 17,52%; kinh tế cá thể đạt 20.295 tỷ, tăng 29,66%; kinh tế tư nhân đạt 9.044 tỷ, tăng 9,06%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,7 tỷ, tăng 23,78%. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ phân theo ngành kinh tế, tập trung chủ yếu vào ngành thương nghiệp đạt 24.607 tỷ, chiếm 83,16% còn lại là các ngành khách sạn nhà hàng, du lịch lữ hành và dịch vụ.

Hoạt động của các ngành dịch vụ khác như vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông... tiếp tục phát phát triển. Hoạt động kinh doanh vận tải tăng cả về khối lượng vận chuyển, luân chuyển và cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Vận tải hàng hoá đạt 29,55 triệu tấn bằng 1.581,6 triệu tấn.km, tăng 20,69% về tấn và tăng 22,85% về tấn.km; vận tải hành khách đạt 32,26 triệu lượt hành khách bằng 2.568,1 triệu hành khách.k.m, tăng 23,53% về hành khách và tăng 21,46% về hành khách.km so năm 2011. Doanh thu vận tải đạt 2.575,4 tỷ đồng, tăng 44,01% so năm 2011, trong đó riêng doanh thu vận tải đường bộ đạt 2.441,9 tỷ đồng, tăng 45,03% và chiếm 93,46% tổng doanh thu vận tải trên địa bàn.

5. Đầu tư, xây dựng

Năm 2012, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới trong công tác xúc tiến đầu tư như: biên soạn tài liệu; xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tiến hành đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh để có các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác thu hút đầu tư. Đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giới thiệu, quảng bá tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh; đã tiếp, hội thảo, tọa đàm với nhiều tổ chức, doanh nghiệp từ Nhật Bản, Italia, Singapore; thành lập Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Bước đầu mở ra triển vọng về thu hút đầu tư trong thời gian tới, nhất là đối với các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Năm 2012, tỉnh đã triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp như cung cấp đủ điện cho sản xuất, tập trung giải phóng mặt bằng nhanh; ban hành các cơ chế, chính sách về giải quyết đất dịch vụ; hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp. Tổ chức rà soát các dự án đã được cấp phép đầu tư, tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án DDI và FDI trên địa bàn; xử lý kiên quyết những dự án không triển khai đúng theo quy định.

6. Tài chính, tín dụng

+ Thu, chi ngân sách: Những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước đã tác động đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc thực hiện các giải pháp giãn, miễn giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo quy định tại Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ cũng ảnh hưởng làm giảm nguồn thu.

+ Tín dụng, ngân hàng: Năm 2012, mặc dù lãi suất có giảm, cụ thể: lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 10%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 13%/năm xuống 8%/ năm; lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng từ 6%/năm xuống 2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.

Công tác giải quyết việc làm được đặc biệt quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành 08 quy định và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo giai đoạn 2012-2015, trong đó tập trung cho các nội dung về cơ chế hỗ trợ cho người học nghề và hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo cho các cơ sở dạy nghề, về cơ chế hỗ trợ và kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề cho các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Đồng thời, trong năm 2012, tỉnh đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý cho phép thành lập thí điểm Chi cục Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Giáo dục - đào tạo

Hệ thống, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và có chất lượng của con em nhân dân. Cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập tiếp tục được quan tâm đầu tư. Vĩnh Phúc là một trong bốn tỉnh đầu tiên của cả nước đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi (tháng 8/2012). 

Năm học 2011-2012, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Đã tổ chức tốt việc xét tốt nghiệp bậc Tiểu học và THCS. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 học sinh Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về điểm bình quân các bài thi (đạt 13,04 điểm); kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, Vĩnh Phúc có 04 giải nhất, đặc biệt có 01 học sinh đã giành huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương và 01 học sinh giành huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế; Bên cạnh đó, tỉnh còn cử học sinh tham gia hầu hết các cuộc thi quốc gia và đạt giải cao như: Giải toán qua mạng; máy tính Casio; trạng nguyên nhỏ tuổi; thi Olympic tiếng Anh Tiểu học,…

9. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân

 Năm 2012 các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, tập trung giám sát, tổ chức điều trị kịp thời và hướng dẫn nhân dân không để dịch bệnh lây lan do vậy trong năm trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tiếp tục được quan tâm nhất là khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, người có công. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ tỉnh đến xã dần được nâng cấp, tổng số giường bệnh tuyến tỉnh và huyện là 2.520 giường, đạt tỷ lệ 24,65 giường/vạn dân. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 8,37 bác sỹ. Chất lượng các dịch vụ y tế được cải thiện; một số dịch vụ y tế kỹ thuật cao được triển khai.

10. Hoạt động văn hoá, thể thao

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá - thông tin, quản lý các lễ hội, hoạt động thể thao được quan tâm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể thao được tổ chức sôi động, rộng khắp. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Nhà nước góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” tiếp tục được chú trọng. Tích cực đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm như: Quảng trường, Nhà hát lớn, Khu danh thắng Tây Thiên, Khu liên hợp thể thao...

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân được tăng cường, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục được chú trọng, trong cuộc thi liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt II năm 2012 Vĩnh Phúc giành được 02 Huy chương vàng và 02 Huy chương bạc và 01 Huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chèo toàn quốc năm 2012.

Công tác chuẩn bị cho tuần văn hóa du lịch tỉnh Vĩnh phúc năm 2013 được   triển khai quyết liệt từ khâu chuẩn bị nội dung đến đầu tư cơ sở vật chất. Đến nay đã hoàn thành xong kịch bản của 4 nội dung chính và 8 nội dung phụ trợ; các cấp các ngành đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, Khu công Viên và Quảng trường và sẽ hoàn thành xong để kịp phục vụ các hoạt động của Tuần Văn hóa du lịch.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh. Thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, tỉnh đã cử vận động viên tham gia thi đấu 17 giải thể thao toàn quốc với kết quả đạt tổng cộng 95 huy chương, trong đó có 25 huy chương vàng 40 huy chương bạc và 30 huy chương đồng,...  Năm 2012, tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công vòng chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc, giải vô địch Pencaksilat Đông Nam Á, giải bóng chuyền Nữ VTV Cúp năm 2012, giải bóng chuyền Nam Châu Á, giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2012.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: