Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2012

13/11/2012

 

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng giá trị tăng thêm và thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (GDP) quí I/2012 theo giá so sánh 1994 đạt 3.624 tỷ đồng, tăng 3,63% so quí I/2011. Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 311 tỷ đồng, giảm 5,30% so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp giảm 6,08% do diện tích gieo trồng vụ đông giảm mạnh; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.254 tỷ đồng, tăng 17,25%, riêng công nghiệp tăng 18,90% (khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,33%); giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 844 tỷ đồng, tăng 11,21%. Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đạt 215 tỷ đồng theo giá so sánh 1994, giảm 55,88% so với quí I/2011.

Cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc quí I/2012 là: Nông, lâm nghiệp là thuỷ sản 15,72%; công nghiệp, xây dựng 60,57%; các ngành dịch vụ 23,71%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Sản xuất nông nghiệp

+ Trồng trọt:

- Sản xuất vụ đông: Vụ đông năm 2011- 2012 toàn tỉnh đã gieo trồng 17.333 ha cây hàng năm, giảm 24,36% so với cùng kỳ. Diện tích một số loại cây trồng chủ yếu: ngô đạt 9.796 ha, giảm 25,95% so với cùng kỳ; khoai lang 2.106 ha, giảm 5,69%; lạc 214 ha, giảm 42,06%; đậu tương 1.949 ha, giảm 43,24%; rau các loại 3.140 ha, giảm 11,57%...    

Kết quả thu hoạch vụ đông như sau: năng suất ngô đạt 41,26 tạ/ha, tăng 2,20%, sản lượng 40,4 ngàn tấn, giảm 24,33%; khoai lang năng suất đạt 96,38 tạ/ha, tăng 6,69%, sản lượng 20,3 ngàn tấn, tăng 0,58%; rau các loại năng suất đạt 176,24 tạ/ha, giảm 1,78%, sản lượng 55,3 ngàn tấn, giảm 13,16%...

- Gieo trồng vụ đông xuân: Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 30.561 ha lúa vụ đông xuân, đạt 100,34 % kế hoạch vụ, bằng 99,48% cùng kỳ; ngô đạt 2.176 ha bằng 95,56%; rau các loại 1.453 ha bằng 98%; lạc 2.298 ha bằng 85,97% so với cùng kỳ....

+ Chăn nuôi:

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tích cực. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh có Kế hoạch số 399/KH-BCĐ về “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc năm 2012” bắt đầu từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/3/2012 nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và nguy cơ lan rộng tại nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, các hạng mục công việc của “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc năm 2012” đang được triển khai một cách tích cực nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm trong tỉnh hiệu quả nhất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng gia súc và  dịch tai xanh lợn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

b) Sản xuất lâm nghiệp

Dự tính quí I/2012 các địa phương trong tỉnh đã trồng được 171,3 nghìn cây lâm nghiệp phân tán, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng chống cháy rừng được chỉ đạo triển khai tích cực. Sở Nông nghiệp & PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng trực 24/24h tại các trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng. Do thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng gây thiệt hại.

c) Sản xuất Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản trong quí I/2012 tiếp tục phát triển ổn định. Trong kỳ, bà con nuôi trồng thủy sản tiếp tục thu hoạch những diện tích thuỷ sản đang nuôi trồng và chuẩn bị con giống cho vụ nuôi trồng mới. Chi cục Thuỷ sản và Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang triển khai mô hình khuyến ngư nuôi cá rô phi đơn tính ở các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường. Quí I/2012, dự kiến sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 2.554 tấn đạt 14,8% KH năm và +9,66% so với cùng kỳ, trong đó toàn bộ là cá; nuôi trồng thuỷ sản khác có diện tích ít và chưa cho thu hoạch.

Hiện nay bắt đầu vào vụ nuôi trồng mới vì vậy nhu cầu con giống cho sản xuất nhiều, để đáp ứng kịp thời con giống các đơn vị sản xuất giống thuỷ sản lớn của tỉnh là Chi cục thuỷ sản và Trung tâm thuỷ sản cấp I bắt đầu cho một số giống cá có thời vụ sớm đẻ như chép, trắm cỏ... Các hộ chuyên ươm giống đang tích cực ươm và cung cấp giống cho bà con nuôi trồng trong và ngoài tỉnh. Quí I/2012, sản xuất giống thuỷ sản ước đạt 398 triệu con, +14,45% so cùng kỳ, trong đó có 129 triệu con cá bột, 122 triệu con cá hương và 147 triệu con cá giống.

3. Sản xuất công nghiệp

Dự kiến quí I/2012, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tăng 18,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực nhà nước giảm 3,16%; khu vực ngoài nhà nước tăng 39,35%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,91%.

Tính riêng khu vực doanh nghiệp quí I/2012, chỉ số sản xuất công nghiệp theo ngành cấp 4 so với cùng kỳ có 9/11 ngành tăng và 2 ngành giảm. Cụ thể:

- Ngành khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh so với cùng kỳ, giảm 40,12%;

- Ngành sản xuất thức ăn gia súc tăng 7.8% so với cùng kỳ năm trước; 

- Ngành sản xuất sợi và dệt vải tăng 83,83%; ngành sản xuất trang phục tăng 9,54% so với cùng kỳ.

- Ngành sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 58,85% so với cùng kỳ;

- Ngành sản xuất gạch ngói và gốm sứ xây dựng tăng 32,81% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng cao, sản xuất phát triển;

- Ngành sản xuất xe có động cơ giảm 27,59%  so với cùng kỳ.

- Ngành sản xuất mô tô, xe máy tăng 41,35% so với cùng kỳ.

- Ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 26,4% so với cùng kỳ;

- Ngành sản xuất, tập trung và phân phối điện tăng 13,4%; ngành khai thác lọc và phân phối nước tăng 17,07% so với cùng kỳ.

Dự kiến quí I/2012, các đơn vị công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 30.890 m3 đá các loại, giảm 33,35% so với cùng kỳ; 33.903 tấn thức ăn gia súc, tăng 7,8%; 523 tấn sợi xe từ sợi bông, tăng 83,83%; 13.656 ngàn quần áo mặc thường, tăng 9,54%; 8.489 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 23,8%; 5.981 xe ô tô các loại, giảm 27,5%; 657.579 xe máy các loại, tăng 41,35%; ...  

4. Đầu tư, xây dựng

Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện quí I/2012 đạt 3.883,8 tỷ đồng, giảm 39,94% so với quí IV/2011. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn là 876,1 tỷ đồng, giảm 59,89% bao gồm, nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước là 819,2 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 1,8 tỷ đồng, vốn tín dụng là 31,9 tỷ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước là 8,86 tỷ và vốn khác là 9,7 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước dự kiến thực hiện 2.322,4 tỷ đồng, giảm 30,42%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 685,3 tỷ đồng, giảm 27,46% so với quí IV/2011.

Dự kiến quí I/2012 tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế trên địa bàn tỉnh đạt 1.295 tỷ đồng, +4,86% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế nhà nước đạt 13 tỷ đồng; kinh tế tư nhân đạt 492,4 tỷ đồng, -2,47%; kinh tế cá thể đạt 775,6 tỷ đồng, +7,50%.

5. Một số ngành dịch vụ chủ yếu

a) Thương mại, giá cả

Dự kiến, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quí I/2012 đạt 6.596 tỷ đồng, tăng 43,66% so cùng kỳ năm trước. Trong tổng số, kinh tế nhà nước thực hiện đạt 60,7 tỷ đồng, tăng 21,18%; kinh tế tư nhân 1.942,9 tỷ đồng, tăng 65,36%; kinh tế cá thể đạt 4.581,5 tỷ đồng, tăng 36,57%... Phân theo ngành hoạt động, ngành thương nghiệp đạt 5.615,9 tỷ đồng, tăng 50,82%; khách sạn, nhà hàng đạt 797,1 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ năm trước...

+ Xuất, nhập khẩu hàng hoá: Dự kiến tổng trị giá xuất khẩu đạt 151 triệu USD, tăng 27,33% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước thực hiện đạt 586 ngàn USD; kinh tế tư nhân 19,8 triệu USD, tăng 18,20%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 130,5 triệu USD, tăng 29,07% so cùng kỳ. Hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch cao là: hàng dệt may đạt 49 triệu USD, tăng 21,25%; hàng điện tử 17 triệu USD; chè 8,7 triệu USD, giầy dép các loại 4 triệu USD... Tổng trị giá hàng nhập khẩu quí I/2012 đạt 298,9 triệu USD, giảm 7,25% so cùng kỳ. Hàng nhập khẩu chủ yếu trong quí vẫn là nguyên vật liệu để gia công sản xuất.

+ Tình hình giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2012 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 19,84% so cùng kỳ năm trước. 

Bình quân quí I/2012 so với cùng kỳ năm trước tăng 22,13%. Chỉ số giá của một số ngành hàng quí I/2012 biến động như sau: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 26,47% (lương thực tăng 10,67%, thực phẩm tăng 26,35%, ăn uống ngoài gia đình tăng 41,13%); đồ uống, thuốc lá tăng 13,69%; may mặc, giày dép tăng 11,44%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 12,12%; giáo dục tăng 108,06% so với quí I/2011...

b) Giao thông vận tải

Dự kiến quí I/2012, tổng khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 6.695 ngàn tấn, bằng 522.278 ngàn tấn.km, so cùng kỳ tăng 20,67% về tấn và tăng 21,12% về tấn.km. Vận chuyển hành khách tăng khá, khối lượng hành khách vận chuyển dự kiến đạt 6.929 ngàn người, bằng 471.723 ngàn người.km, so cùng kỳ tăng 23,64% về người và tăng 24,05% về người.km. Tổng doanh thu vận tải quí I/2012 dự kiến đạt 512,3 tỷ đồng tăng 34,48% so cùng kỳ. Trong đó vận tải đường bộ đạt 480,5 tỷ đồng, tăng 34,42%; vận tải đường sông đạt 31,8 tỷ đồng, tăng 35,39% so cùng kỳ.

c) Tài chính, Tín dụng

- Thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến quí I/2012 đạt 2.925,5 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 16,05% dự toán năm, giảm 19,62% so cùng kỳ năm 2011, trong đó thu nội địa là 2.340,8 tỷ đồng, đạt 18,58% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 562,7 tỷ đồng, đạt 10,58% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương quí I/2012 dự kiến đạt 1.655,9 tỷ đồng, đạt 19,93% dự toán năm, tăng 44,78% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển là 683,1 tỷ đồng, đạt 22,76% dự toán năm, tăng 12,42% so cùng kỳ năm 2011.

- Tín dụng: Đến hết tháng 02/2012, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 13.888 tỷ đồng, giảm 1,62% so cuối năm 2011. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 6,90%; phát hành giấy tờ có giá tăng 8,71%; riêng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 11,10% so với cuối năm 2011. Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 02/2012 đạt 20.404 tỷ đồng, giảm 4,17% so cuối năm 2011, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 4,94%, dư nợ trung và dài hạn giảm 2,14%.

6. Một số vấn đề xã hội

a) Về y tế:

- Công tác phòng chống các bệnh gây dịch được chú ý. Đầu năm 2012, ngành Y tế chủ động tăng cường công tác thanh kiểm tra và tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh (cúm, tiêu chảy, tả…) phát sinh và lây lan trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp tết, lễ hội và kỷ niệm các ngày truyền thống ở các địa phương trong tỉnh. Công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống bướu cổ, phòng chống lao, sốt rét, sốt xuất huyết, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em và KHHGĐ… tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra, rải rác ở 9 huyện, thị, thành có 90 ca theo dõi lâm sàng bệnh sốt rét và không có trường hợp mắc bệnh thương hàn, sốt xuất huyết, viêm gan siêu trùng và viêm não vi rút.

b) Hoạt động văn hóa nghệ thuật:

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, du lịch được các cấp, ngành quan tâm tổ chức để phục vụ nhân dân và du khách. Các lễ hội truyền thống mừng Xuân tại các xã, phường được diễn ra trật tự, đảm bảo văn minh, lành mạnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 10 điểm trên tất cả 9/9 huyện, thành, thị.

c)  Hoạt động thể dục thể thao:

Tổ chức các giải thi đấu thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với các môn thể thao dân tộc:  Kéo co, vật, cờ tướng, đẩy gậy...

Duy trì chế độ huấn luyện của các đội tuyển. Triệu tập đội tuyển Wushu tập huấn tại Hà Nội (từ ngày 01/2-19/3) để tham gia thi đấu giải cúp vô địch Whshu tại thành phố Đà Nẵng. Duy trì ổn định 12 lớp đào tạo năng khiếu, huấn luyện 09 đội tuyển thể thao của tỉnh.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: