Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012

14/11/2012

           1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2012 theo giá so sánh 1994 đạt 7.532 tỷ đồng, tăng 4,61% so cùng kỳ năm 2011. Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 926 tỷ đồng, tăng 1,29% so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp tăng 0,90%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng đạt 4.129 tỷ đồng, tăng 7,11%; giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 14,23%. Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đạt 1.850 tỷ đồng theo giá thực tế, theo giá so sánh 1994 đạt 917 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2011.

2. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

a) Sản xuất Nông nghiệp

+ Trồng trọt:

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 59.211 ha, giảm 8,54% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa là 31.058 ha đạt 102% kế hoạch và tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước; ngô đạt 12.185 ha, giảm 21,36%; khoai lang đạt 2.352 ha, giảm 7,19%; rau các loại đạt 4.923 ha, giảm 9,17% so cùng kỳ năm trước...

- Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu: Năng suất lúa đông xuân 2012 đạt 59,50 tạ/ha, đạt 101,00% kế hoạch và bằng 99,4% so cùng kỳ năm trước, sản lượng đạt 184.792 tấn; ngô đạt 41,99 tạ/ha, tăng 2,32%, sản lượng đạt 51.167 tấn; rau các loại đạt 178,21 tạ/ha, giảm 1,38%, sản lượng đạt 87.728 tấn; đậu tương đạt 16,25 tạ/ha, giảm 6,69% so cùng kỳ, sản lượng đạt 3.716 tấn...

+ Chăn nuôi:

Kết quả cụ thể một số gia súc gia cầm chủ yếu tại thời điểm 01/4/2012 như sau: Tổng số trâu hiện có là 23.700 con, giảm 4,71% so với cùng kỳ; số bò hiện có 118.259 con, giảm 8,64%, trong đó bò sữa hiện có 2.552 con; tổng số lợn (không tính lợn sữa) hiện có 553.347 con, tăng 16,96 % so với cùng kỳ, trong đó lợn nái  121.237 con chiếm  21,91 % tổng đàn, lợn thịt hiện có  430.705 con; tổng số gà có 6.897 ngàn con, tăng 17,47 % so với cùng kỳ, trong đó số gà nuôi đẻ trứng 2.498 ngàn con, chiếm 36,22 % tổng số, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

b) Sản xuất Lâm nghiệp

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2012, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng đ­ược 577 ha rừng tập trung, đạt 45,9% kế hoạch, tăng 174,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất (575 ha), chỉ có 2 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Diện tích rừng đ­ược chăm sóc lần 1 sáu tháng đầu năm thực hiện 736 ha, đạt 77,7% kế hoạch, tăng 49,7% so với cùng kỳ. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 4.567 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,4% so cùng kỳ. Sản lư­ợng gỗ khai thác đạt 13.584 m3, tăng 12,20% so với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác 27.781 ste, giảm 0,30% so cùng kỳ do nhu cầu dùng củi đun nấu giảm.

c) Sản xuất Thuỷ sản

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2012 đạt 5.285 ha, đạt 75,22% kế hoạch năm và tăng 2,92% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là diện tích nuôi cá 5.165 ha, diện tích ươm giống 116 ha. Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2012 đạt 8.406 tấn, tăng 8,11% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 906 tấn, tăng 2,47%; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 7.500 tấn, đạt 43,61% kế hoạch và tăng 8,21% so với cùng kỳ. Sản xuất cá giống các loại đạt 1.905 triệu con, tăng 0,14% so cùng kỳ.

3. Sản xuất Công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2012 so với tháng trước tăng 21,51%. Trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 9,86%; khu vực ngoài nhà nước tăng 34,26%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,94%. So với cùng kỳ năm trước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 15,71%.

 Dự kiến 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể từng ngành như sau: Ngành khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh giảm 16,0% so với cùng kỳ; ngành sản xuất thức ăn gia súc tăng 16,16%; ngành sản xuất sợi và dệt vải tăng 40,03%; ngành sản xuất trang phục tăng 10,23%; ngành sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 50,38%; ngành sản xuất gạch ngói và gốm sứ xây dựng tăng 16,06%; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 10,71%; ngành sản xuất mô tô, xe máy tăng 6,97%; ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 10,46%; ngành sản xuất, tập trung và phân phối điện tăng 9,96%; ngành khai thác lọc và phân phối nước tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Các đơn vị công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến sản xuất được 71.252 tấn thức ăn gia súc, gia cầm, tăng 16,16% so cùng kỳ; 25,8 triệu quần áo, tăng 10,23%; 57 ngàn lít thuốc kháng sinh, tăng 80,10%; trên 20 triệu m2 gạch ốp lát, tăng 14,18%; 12.611 xe ô tô các loại, giảm 9,42%; 1.043.655 xe máy các loại, tăng 6,97%...

4. Đầu tư - Xây dựng

Năm 2012 được xác định là năm “Tập trung nguồn lực để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm và nông thôn mới”, Vĩnh Phúc đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư giải phóng mặt bằng cho 221 dự án, với 254,36 ha; giải ngân trên 1.200 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Công tác thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực, 6 tháng đầu năm 2012 tỉnh Vĩnh Phúc đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 10 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 446,8 tỷ đồng, 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 102,6 triệu USD.  Tính đến hết tháng 6 năm 2012, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 634 dự án còn hiệu lực, gồm 512 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 25.468 tỷ đồng và 122 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.445,95 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 6.616 tỷ đồng, tăng 1,80% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 1.626 tỷ đồng; vốn ngoài Nhà nước 4.963 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 27 tỷ đồng.

5. Tài chính, Tín dụng

+ Thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 6.278,3 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 34,50% kế hoạch năm, giảm 23,60% so cùng kỳ năm 2011, trong đó thu nội địa là 4.552,8 tỷ đồng, đạt 36,10% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.850 tỷ đồng, đạt 34,77% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến đạt 3.451,5 tỷ đồng, đạt 41,50% kế hoạch năm, giảm 15,40% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển là 1.524,7 tỷ đồng, đạt 50,80% kế hoạch năm, giảm 44,10% so cùng kỳ năm 2011.

+ Tín dụng: Đến hết tháng 5 năm 2012, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 14.128 tỷ đồng, giảm 0,30% so cuối năm 2011. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 10,71%; phát hành giấy tờ có giá tăng 9,13%; riêng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 12,42% so với cuối năm 2011. Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 5 năm 2012 đạt 20.851 tỷ đồng, giảm 2,24% so cuối năm 2011, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 2,00%, dư nợ trung và dài hạn giảm 2,37%.

6. Một số ngành dịch vụ chủ yếu

a) Thương mại, giá cả

+ Lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ:  Dự kiến, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2012 đạt 12.748 tỷ đồng, tăng 34,21% so cùng kỳ năm trước. Trong tổng số, kinh tế nhà nước thực hiện 103 tỷ đồng, tăng 3,83%; kinh tế tư nhân 3.642 tỷ đồng, tăng 47,36%; kinh tế cá thể đạt 9.159 tỷ đồng, tăng 30,34%... Phân theo ngành hoạt động, ngành thương nghiệp đạt 10.461 tỷ đồng, tăng 36,71%; khách sạn, nhà hàng đạt 1.942 tỷ đồng, tăng 22,41% so với cùng kỳ năm trước...

+ Xuất, nhập khẩu hàng hoá: Dự kiến tổng trị giá xuất khẩu đạt 294 triệu USD, tăng 25,60% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước thực hiện đạt 1,4 triệu USD, tăng 4,20% so cùng kỳ; kinh tế tư nhân 33 triệu USD, giảm 1,90%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 259 triệu USD, tăng 30,40% so cùng kỳ. Hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch cao là: hàng dệt may đạt 83,5 triệu USD; chè 14,7 triệu USD; giầy dép các loại 7,6 triệu USD... Tổng trị giá hàng nhập khẩu đạt 634,8 triệu USD, tăng 3,41% so cùng kỳ. Hàng nhập khẩu chủ yếu trong kỳ vẫn là nguyên vật liệu để gia công sản xuất.

+ Tình hình giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2012 trên địa bàn tỉnh tăng 9,66% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá của một số ngành hàng trong kỳ biến động như sau: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 16.87%; đồ uống, thuốc lá tăng 14,03%; may mặc, giày dép tăng 11,64%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 9,75%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 8,54% so với 6 tháng đầu năm 2011...

b) Giao thông vận tải

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2012, tổng khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 14.068 ngàn tấn, bằng 868.917 ngàn tấn.km, so cùng kỳ tăng 25,01% về tấn và tăng 25,14% về tấn.km. Khối lượng hành khách vận chuyển dự kiến đạt 13.095 ngàn người, bằng 839.614 ngàn người.km, so cùng kỳ tăng 23,11% về người và tăng 21,33% về người.km. Tổng doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 1.156 tỷ đồng, tăng 45,54% so cùng kỳ. Trong đó vận tải đường bộ đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 46,76%; vận tải đường sông đạt 83 tỷ đồng, tăng  73,11% so cùng kỳ.

7. Một số vấn đề xã hội

a) Tình hình đời sống dân cư, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm

 Số hộ nghèo được vay vốn là 26.463 lượt hộ với dư nợ 394 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 33.950 lượt người với dư nợ 695 tỷ đồng; giải quyết việc làm 2.838 lượt hộ với dư nợ 59 tỷ đồng; đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 89 lượt hộ với dư nợ trên 2 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 4.219 lượt hộ với dư nợ 101 tỷ đồng ...

Sáu tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.823 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 427. Trung tâm giới thiệu việc làm đã tổ chức  được 12 phiên giao dịch việc làm, có 219 doanh nghiệp tham gia tuyển lao động tại sàn; 4.748 lượt người đến sàn; số người đăng ký tìm việc tại sàn giao dịch là 2.641 người và 1.559 người được tuyển dụng. Đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp cho 1.806 người.

b) Y tế

+ Công tác phòng chống các bệnh gây dịch: Trong 6 tháng đầu năm 2012, không xảy ra dịch bệnh lớn, song rải rác ở 9 huyện, thị, thành có 529 ca theo dõi lâm sàng bệnh sốt rét, 01 ca sốt xuất huyết và không có trường hợp mắc bệnh thương hàn, viêm gan siêu trùng và viêm não vi rút.

+ Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Đã tổ chức kiểm tra 4.000 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là 2.475 cơ sở (đạt 62%).

c) Giáo dục - Đào tạo

Theo số liệu báo cáo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 19.291 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đăng ký dự thi đại học là 13.280 hồ sơ, số hồ sơ đăng ký dự thi cao đẳng là 6.011 hồ sơ.

d) Hoạt động Văn hoá, nghệ thuật

Xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của tỉnh; sáng tác tranh cổ động với chủ đề "Cả nước cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới".

Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng 13 di tích lịch sử văn hóa. Kiểm tra chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý lễ hội tiêu biểu của tỉnh như: Lễ hội Rước Nước đến Ngự Dội (Vĩnh Tường), Lễ hội Chọi Trâu (Sông Lô), Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo)...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: