Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010

16/11/2012

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

a.     Sản xuất Nông nghiệp:

- Sản xuất trồng trọt: Vụ Đông Xuân, thời tiết khô hạn kéo dài, sâu bệnh hại cục bộ đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của  cây trồng. Song với sự chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; sự cố gắng của bà con nông dân trong tỉnh, khắc phục khó khăn tập trung chăm sóc cây trồng nên kết quả sản xuất vẫn giữ được ổn định và tăng so cùng vụ năm trước. Hiện nay các địa phương trong tỉnh tập trung thu hoạch lúa Chiêm xuân và tiến hành làm đất, gieo mạ chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa.

Kết quả sơ bộ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2010 như sau:

+ Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 67 ngàn ha +32,39% so cùng kỳ và đạt 66,7% kế hoạch (KH) năm. Diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 47,5 ngàn ha +24,12% so cùng kỳ, trong đó diện tích lúa đạt gần 30,9 ngàn ha -1,67% so cùng kỳ và bằng 51,86% KH năm. Diện tích các loại cây trồng khác: cây ngô 16,7 ngàn ha +141,26%; cây rau các loại 5,2 ngàn ha +80,07%; đậu tương 5 ngàn ha +250,25%; lạc 3.142,1 ha -2,12% so cùng kỳ.

+ Năng suất cây trồng: Cây lúa đạt 55,03 tạ/ha -1,99%; ngô đạt 41,77 tạ/ha +29,52%; rau các loại 181,47 tạ/ha +11,9%; đậu tương 17,9 tạ/ha +26,8%; lạc  18,5 tạ/ha +1,59% so cùng kỳ...

+ Sản lượng cây trồng: Sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ Đông Xuân năm nay: Sản lượng lúa đạt trên 169,8 ngàn tấn -3,62%; ngô 69,3 ngàn tấn +210,99%; rau xanh các loại 93,9 ngàn tấn +103,61%; đậu tương 8,9 ngàn tấn +337,9%; lạc 5,6 ngàn tấn -3,64% so cùng kỳ.

- Tình hình chăn nuôi: Đàn trâu 26.075 con +0,05% so cùng kỳ; đàn bò 137.248 con -4,34%, trong đó bò sữa 1.375 con; đàn lợn 523,1 ngàn con -0,55%, trong đó lợn nái 83,6 ngàn con; đàn gia cầm 7.175,4 ngàn con +12,59%, trong đó đàn gà 6.157,6 ngàn con +14% so cùng kỳ. Sản phẩm sản xuất: thịt trâu hơi xuất chuồng 785,7 tấn +11,78%; thịt bò hơi 2.338,5 tấn +5,54%, sữa tươi 1.997 tấn; thịt lợn hơi 33,8 ngàn tấn +4,56%; thịt gia cầm 16,2 ngàn tấn +53,41% so cùng kỳ.

b. Sản xuất Lâm nghiệp

Sáu tháng đầu năm, dự kiến các đơn vị lâm nghiệp trồng được 202 ha rừng tập trung đạt 13,5% KH năm và +35,9% so cùng kỳ. Trong đó rừng trồng theo chương trình dự án 661 đạt 42 ha bằng 18,7% KH và 30% cùng kỳ.  Những đơn vị có tiến độ trồng rừng nhanh là Lâm trường Lập Thạch, Vườn quốc gia Tam Đảo... đã cơ bản hoàn thành KH. Song, do kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của tỉnh giao cho các đơn vị muộn nên tiến độ trồng rừng chậm, đạt thấp so kế hoạch. Số cây lâm nghiệp phân tán đạt 271,8 ngàn cây +135,1% so cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác dự kiến đạt 15,5 ngàn m3 +27,1%, củi 30,7 ngàn ste +11,6% so cùng kỳ. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được duy trì đều đặn, đã có trên 10,7 ngàn ha rừng được giao khoán bảo vệ, 547,9 ha được chăm sóc lần 1. Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường, công tác cảnh báo cháy rừng được thực hiện thường xuyên nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một số vụ cháy rừng nhỏ, thiệt hại ít.

c. Sản xuất Thuỷ sản

Hiện nay, các cơ sở trồng thuỷ sản tiếp tục thả giống, chăm sóc cho diện tích đã nuôi thả; công tác cải tạo, chuyển đổi diện tích chiêm trũng sang nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được các địa phương thực hiện. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 5.156,6 ha +8,63% so cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá trên 5 ngàn ha +9,4%. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt gần 5,9 ngàn tấn +16,64% so cùng kỳ và bằng 46,95% KH năm; sản lượng khai thác đạt 854,7 tấn +1,69%. Các đơn vị trong tỉnh đã sản xuất được 600 triệu cá bột, 490 triệu cá hương và 414,4 triệu con cá giống các loại. Đồng thời các mô hình nuôi trồng thuỷ sản có giá trị cao tiếp tục được triển khai thực hiện; các giống thuỷ sản có giá trị cao như: cá lóc bông, cá lăng chấm được đưa vào nuôi thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt...

 2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng

a. Sản xuất Công nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo giá CĐ 1994 (không tính CN do ANQP) ước đạt 20.127,4 tỷ đồng +39,55% so cùng kỳ và đạt 51,96% KH năm. Các khu vực, ngành kinh tế đều sản xuất ổn định và tăng khá so cùng kỳ: Khu vực kinh tế Nhà nước +6,36%, đạt 26,4% KH;  Khu vực ngoài Nhà nước +3,63%, đạt 37,26% KH; khu vực FDI +46,18% và đạt 55,32% KH. Phân theo ngành công nghiệp cấp I: ngành công nghiệp khai thác mỏ +42,99%, công nghiệp chế biến +39,58% và công nghiệp sản xuất, tập trung và phân phối điện, nước +8,13% so cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp nhìn chung đều tăng nhất là những sản phẩm có giá trị lớn như ô tô đạt 16.293 chiếc đạt 48,2% KH năm, trong đó ô tô 5 đến 14 chỗ 15.603 chiếc +38,08% so cùng kỳ; xe máy 931,6 ngàn chiếc đạt 59,83% KH năm và +48,04%; gạch ốp tường 6,6 triệu m2 +2,92%; thức ăn gia súc gia cầm 81,6 ngàn tấn +11,56% so cùng kỳ...

b. Đầu tư - Xây dựng:

Tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện dự kiến đạt 991,7tỷ đồng +39,39% so cùng kỳ. Trong đó vốn ngân sách Trung ương 97,5 tỷ +54,4%; vốn ngân sách địa phương 870,7 tỷ +38,1%. Trong sáu tháng đầu năm một số công trình được phân bổ vốn đầu tư theo kế hoạch của tỉnh đã khởi công song lượng vốn thực hiện còn thấp. Hầu hết các công trình thực hiện đạt cao là các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều; một số công trình dân sinh, trường học, trạm y tế, chợ đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng địa phương quản lý dự kiến đạt 1.341,9 tỷ đồng +4,58% so cùng kỳ; trong đó các Doanh nghiệp Nhà nước địa phương thực hiện 15,5 tỷ +3,02%; Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1.024,8 tỷ +3,74% so cùng kỳ...

3. Một số ngành dịch vụ chủ yếu

a. Giao thông vận tải: Vận tải hàng hoá dự kiến thực hiện đạt gần 7,1 triệu tấn bằng 461,6 triệu tấn km; so cùng kỳ +7,63% về tấn và +7,08% về tấn km; so KH năm đạt 43,6% về tấn và 38,59% về tấn km. Vận tải hành khách trên địa bàn ngày càng phát triển, các tuyến xe buýt của tỉnh hoạt động ổn định; một số hãng taxi tư nhân đi vào hoạt động góp phần tăng sản lượng và doanh thu vận tải hành khách, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân. Dự kiến vận tải hành khách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt gần 8,3 triệu lượt hành khách bằng 761,2 triệu hành khách km; so cùng kỳ +7,25% về hành khách và +4,1% về hành khách km, so KH năm lần lượt đạt là 41,33% và 52,72%.  Tổng doanh thu vận tải 6 tháng dự kiến đạt  551,2 tỷ đồng +25,2% so cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ đạt 519 tỷ +28,7%.

b. Thương mại, Giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 7.649,1 tỷ đồng đạt 54,91% KH năm và +31,45% so cùng kỳ; trong đó thành phần kinh tế Nhà nước thực hiện gần 16 tỷ -51,54%; kinh tế Cá thể 6.049,3 tỷ +40,61%; kinh tế Tư nhân 1.573,2 tỷ +14,89%... Các ngành hoạt động đều có tổng mức bán lẻ tăng: ngành thương nghiệp +30,51%; ngành khách sạn, nhà hàng +37,04%, du lịch lữ hành +11,64%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 204,1 triệu USD đạt 40,81% KH năm và +24,64% so cùng kỳ; trong đó tăng cao khu vực FDI thực hiện đạt 183,9 triệu USD +37,2%. Kim ngạch xuất khẩu tăng do số Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động xuất khẩu tăng và một số doanh nghiệp có doanh số tăng. Mặt hàng xuất khẩu các loại nhìn chung đều tăng so cùng kỳ, tăng cao là chè xuất khẩu +10,6%, hàng dệt may +2,2%... Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng dự kiến đạt trên 735,9 triệu USD đạt 49,05% KH năm và +29,40% so cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế Nhà nước +21,18%; Tư nhân -10,32% và khu vực FDI +32,62%. Mặt hàng nhập vẫn chủ yếu là nguyên vật liệu, linh kiện để sản xuất và máy móc thiết bị để hình thành tài sản cố định của các doanh nghiệp FDI: Ô tô các loại kể cả linh kiện đồng bộ +22,37%; xe máy kể cả linh kiện đồng bộ +124,8%...

c. Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách tăng chủ yếu là do thu từ khu vực FDI (+55,26%) và thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt cao (+249,65%). Thu ngân sách đạt khá, tạo điều kiện cho chi ngân sách địa phương tăng. Dự kiến 6 tháng đầu năm nay chi ngân sách địa phương đạt 3.338,4 tỷ đồng +33,97% so cùng kỳ và đạt 52,7% dự toán năm; một số khoản chi tăng như chi xây dựng cơ bản (+35,51%), chi sự nghiệp kinh tế (+7,2%), chi sự nghiệp giáo dục đào tạo (+32,09%); chi sự nghiệp văn hoá thể thao (+92,47%), chi quản lý hành chính (+10,71%)...

Tính đến hết 31/5/2010, toàn ngành ngân hàng đã huy động được 9.371,7 tỷ đồng vốn từ nhiều nguồn khác nhau -10,59% so đầu năm. Lượng tiền gửi tiết kiệm tăng khá, đạt 5.038,9 tỷ đồng +13,34% trong khi nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đều giảm mạnh so đầu năm. Đồng thời các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay trong nền kinh tế; tổng dư nợ của toàn ngành đến hết 31/5/2010 đạt 13.530,3 tỷ đồng +10,36% so đầu năm. Các khoản dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng trong đó số dư nợ ngắn hạn có tốc độ tăng cao hơn (+7,5%) chủ yếu do các ngân hàng hạn chế cho vay trung và dài hạn.

5. Một số vấn đề xã hội

a. Tình hình đời sống dân cư, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm:

Sản xuất trồng trọt được mùa, mặc dù nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, dịch bệnh tai xanh trên gia súc vẫn còn nên đã gây ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, tâm lý người tiêu dùng; song nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn được ổn định và phát triển, đời sống dân cư vùng nông thôn tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Mặt khác, việc thiếu điện hiện nay diễn ra trầm trọng, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Công tác giải quyết việc làm luôn được tỉnh quan tâm tiến hành; dự kiến 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm được cho 12.058 lao động; xuất khẩu lao động ra nước ngoài 361 người; tiếp tục thực hiện cho vay từ các dự án quốc gia hỗ trợ việc làm tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện chính sách cho vay và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên khó khăn; ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 36.116 lượt hộ nghèo vay trên 364 tỷ đồng; 33.792 học sinh, sinh viên vay 423,5 tỷ đồng...

b. Công tác Y tế - Cứu trợ xã hội:

Chủ động trong phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đã phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống bệnh trong nhân dân đồng thời tăng cường trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2010, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, có 4.553 ca mắc tiêu chảy, 6.913 ca mắc cúm đều giảm nhiều so cùng kỳ. Số người nhiễm mới vi rút HIV được phát hiện thêm 159 người, luỹ tích đến hết tháng 5/2010 số mắc bệnh là 1.862 người, số bệnh nhân AIDS là 761 người và đã có 323 người tử vong. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành thực hiện tốt, trong những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào; các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 2.450 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thì có 1.715 cơ sở đạt tiêu chuẩn. Chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên; các chương trình mục tiêu phòng chống sốt rét, lao, phong, bướu cổ, xuất huyết, tiểu đường... đều được thực hiện đúng mục tiêu và đạt kế hoạch đặt ra.

c. Công tác Giáo dục - Đào tạo:

Nhìn chung năm học 2009-2010 chất lượng giáo dục các cấp phổ thông tăng hơn, số học sinh giỏi các cấp tăng. Tỷ lệ xét tốt nghiệp ở bậc Tiểu học và  THCS đạt cao hơn năm trước. Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt  kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt I, nhìn chung tại các điểm thi đều được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, dân chủ, khách quan. Theo báo cáo nhanh của ngành Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT dự kiến có 96,17% học sinh dự thi đợt 1 đỗ tốt nghiệp, hệ Bổ túc THPT tỷ lệ đỗ là 89,71%. Hiện nay các trường đang chuẩn bị triển khai tuyển sinh năm học 2010-2011; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đang được chuẩn bị thực hiện; cơ sở vật chất các trường được tiến hành tu sửa, xây mới...

d. Hoạt động Văn hoá - Thể thao:

Sáu tháng đầu năm, Ngành văn hoá thông tin đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các lễ kỷ niệm, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện, những ngày lễ lớn; tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… Phong trào thể dục thể thao “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ 3 với hơn 1000 vận động viên của 14 đoàn tham gia thi đấu. Công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá được các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp thực hiện.

e. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn:

 Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Các ngành chức năng, các địa phương đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: