Tình hình kinh tế - xã hội Quý 1 năm 2010

15/11/2012

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

a) Sản xuất Nông nghiệp

+ Sản xuất vụ Đông: Tổng diện tích gieo trồng đạt gần 24,6 ngàn ha +209,01% so cùng kỳ.  Diện tích một số loại cây trồng chủ yếu đạt: ngô 14,3 ngàn ha +197,02%, khoai lang 2,5 ngàn ha + 107,63%, rau các loại gần 3 ngàn ha +203,08%, đậu tương 4,3 ngàn ha +572,21%, lạc 371,4 ha +101,85% so cùng kỳ... Kết quả thu hoạch như sau: năng suất ngô đạt 41,63 tạ/ha +47,19%, sản lượng 59,7 ngàn tấn +337,17%; khoai lang năng suất 92,8 tạ/ha + 69,22%, sản lượng 23,4 ngàn tấn + 251,36%; rau các loại năng suất 183,58 tạ/ha +61,67%, sản lượng gần 54,5 ngàn tấn +390%; đậu tương năng suất 18,16 tạ/ha +57,44%, sản lượng 7,8 ngàn tấn tăng trên 10 lần; lạc năng suất 17,55 tạ/ha +44,87%, sản lượng 651,8 tấn +192,42% so cùng kỳ.

+ Sản xuất vụ Xuân: Công tác chuyển đổi cơ cấu mùa vụ tiếp tục được duy trì thực hiện tốt; các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất ngày càng tăng. Diện tích gieo trồng một số cây khác: Cây ngô gần 2,3 ngàn ha +16,12%; đậu tương 607 ha -36,45%, lạc 2,6 ngàn ha   -16,19%, rau xanh 1,9 ngàn ha +1,32% so cùng kỳ... Cây trồng vụ Xuân năm nay nhìn chung bước đầu phát triển tốt, bà con nông dân cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

+ Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; công tác phòng, kiểm dịch luôn được các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường thực hiện. Chi cục thú y của tỉnh đang xây dựng kế hoạch  và chuẩn bị vắc xin tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc, gia cầm. Dự kiến đến thời điểm 01/4/2010 trên địa bàn tỉnh đàn trâu đạt 26,3 ngàn con +1,15%, đàn bò 144 ngàn con +0,35%, đàn lợn 550 ngàn con +4,56% và đàn gia cầm đạt 6,65 triệu con +4,35% so cùng kỳ.

b) Sản xuất Lâm nghiệp

Các đơn vị tập trung triển khai ươm cây giống các loại gồm keo lai, bạch đàn, thông Mã Vĩ, thông Caribe và 1 số loại cây bản địa. Phong trào trồng cây phân tán đầu xuân được duy trì;  đến nay các địa phương đã trồng được 221 ngàn cây trong đó chủ yếu là cây lâm nghiệp. Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các đơn vị, các địa phương có rừng thực hiện, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên kịp thời.

c) Sản xuất Thuỷ sản

Các đơn vị Chi cục Thủy sản và trung tâm Giống Thuỷ sản cấp I của tỉnh đã cho một số loài cá có thời vụ đẻ sớm như cá chép, trắm... đã sản xuất được 62 triệu cá bột các loại và 1 triệu cá hương, chủ yếu là cá chép và trắm cỏ. Công tác khuyến ngư tiếp tục được thực hiện với nhiều mô hình sản xuất thâm canh với các giống thủy sản năng suất cao  tiếp tục được triển khai, nhân rộng.

2. Công nghiệp - Xây dựng

a) Sản xuất Công nghiệp

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (không tính công nghiệp do ANQP quản lý) theo giá CĐ1994 dự kiến đạt trên 9.913,7 tỷ đồng +47,44% so cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước thực hiện 115,1 tỷ đồng -4,74%, kinh tế ngoài Nhà nước 1.097,8 tỷ +14,24% và khu vực (FDI) 8.700,8 tỷ +54,21% so quý I/2009. Phân theo ngành Công nghiệp cấp I: công nghiệp khai thác mỏ thực hiện đạt 11,1 tỷ đồng +23,38%; công nghiệp chế biến 9.895,7 tỷ +47,51% và công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước 6,9 tỷ +4,58% so cùng kỳ. Sản phẩm chủ yếu của công nghiệp trong nước quý I/2010 nhìn chung đều tăng so cùng kỳ, nhất là các sản phẩm có giá trị lớn như: gạch lát ceramic sản xuất được 6,2 triệu m2 +23,8%;  xe ô tô từ 5 đến 14 chỗ  7.832 chiếc +52,94%; xe máy 452,5 ngàn chiếc +53,51%  so cùng kỳ...

b) Vốn đầu tư và Xây dựng cơ bản

Dự kiến vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do Địa phương quản lý thực hiện dự kiến đạt 283,6 tỷ đồng -17,24% so cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 275,5 tỷ đồng chiếm 97,17% và -18,81%, nguồn vốn vay đạt 5 tỷ đồng +53,85% so cùng kỳ. Quý I/2010 thời tiết thuận lợi nên một số công trình mới được khởi công như các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, công trình điện REII; công trình nhà làm việc, vườn hoa trước, nhà lớp học, nhà bộ môn trường các trường học... Số công trình, dự án chuyển tiếp được tiếp tục được thi công; một số công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

3) Giao thông vận tải

Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn đạt 269,7 tỷ đồng +24,71% so cùng kỳ, trong đó vận tải đường bộ thực hiện 257,1 tỷ +38,31%; vận tải đường sông 12,6 tỷ đồng -32,87%. Nguyên nhân vận tải đường sông giảm là do khô hạn nên mực nước các sông thấp, một số đơn vị vận tải thuỷ phải ngừng hoạt động trong tháng 2 và 3/2010. Hiện nay các tuyến xe buýt của tỉnh hoạt động ổn định, các đơn vị kinh doanh taxi tăng cả về số đơn vị, số đầu xe đã góp phần nâng cao sản lượng vận chuyển, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp tết, dịp lễ hội.

4) Thương mại giá cả

             Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ dự kiến đạt 3.649,9 tỷ đồng +31,05% so cùng kỳ. Trong đó thành phần kinh tế Cá thể thực hiện đạt 2.888,1 tỷ +37,9%, kinh tế Tư nhân đạt 748,8 tỷ +12,08%. Là quý đầu năm nên nhu cầu đi lễ hội của nhân dân tăng góp phần làm tăng tổng mức của các ngành khách sạn, nhà hàng, ngành du lịch, lữ hành: ngành khách sạn, nhà hàng +50,74%; du lịch, lữ hành +222,81% so cùng  kỳ. Tổng mức bán lẻ trong quý tăng cho thấy nhu cầu,sức mua của dân cư tăng và phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế, thu nhập của người lao động tăng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên lãnh thổ dự kiến đạt gần 91 triệu USD +7,14% so cùng kỳ; trong đó kinh tế Tư nhân thực hiện đạt 10,8 triệu USD -16,41% và khu vực (FDI) đạt 80 triệu +26,31% so cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ít biến động, chủ yếu tập trung vào hàng nông sản, hàng dệt may; mặt hàng của khu vực FDI vẫn là xe máy, phụ tùng xe máy và ô tô. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên lãnh thổ dự kiến đạt gần 374  triệu USD +5,05% so cùng kỳ, trong đó riêng khu vực FDI nhập trên 354 triệu USD chiếm tới 94,66% và +18,89% so cùng kỳ; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

5) Tài chính, Tín dụng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 3.297,3 tỷ đồng +59,77% so cùng kỳ; trong đó thu từ kinh tế Nhà nước đạt 27,4 tỷ +25,05%, từ kinh tế ngoài Nhà nước đạt 78,9 tỷ +19,68%, thu từ Doanh nghiệp FDI đạt 2.077,5 tỷ +35,02% và thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 760 tỷ +142,17%. Thu ngân sách tăng, tạo điều kiện ngân sách tỉnh đảm bảo chi thường xuyên và chi phát triển theo đúng kế hoạch. Trong quý, tổng chi ngân sách tỉnh dự kiến đạt 979,6 tỷ đồng + 26,07% so cùng kỳ; trong đó tập trung chi cho xây dựng cơ bản 554,1 tỷ chiếm 56,56% tổng chi và +73%, các khoản chi sự nghiệp, chi thường xuyên được đảm bảo và đều tăng hơn cùng kỳ.

6. Tình hình Văn hoá - Xã hội

a. Tình hình đời sống dân cư, lao động việc làm

Đến cuối năm 2009, toàn tỉnh còn 20.020 hộ nghèo, chiếm 7,7% (giảm so với cuối năm 2008 là 4.722 hộ, tỷ lệ giảm 2,7%) và 11.434 hộ cận nghèo. Mục tiêu năm  2010, phấn đấu giảm ít nhất 1,2% tỷ lệ hộ nghèo, xuống còn 6,5%. Giải quyết việc làm cho  khoảng 20.000 lao động: Công nghiệp và xây dựng 10.000 lao động; Nông, lâm, ngư nghiệp 4.000 lao động; Dịch vụ 5.000 lao động; xuất khẩu lao động 1.000 người. Tính đến thời điểm cuối năm 2009 toàn tỉnh đã hỗ trợ 46.108 lượt hộ nghèo được vay vốn, kinh phí 494.354 triệu đồng;  năm 2010, ước cho vay vốn xoá đói giảm  nghèo trong kỳ 50.000 lượt hộ, kinh phí 500.000 triệu đồng. Mặt khác tỉnh còn tổ chức hướng dẫn cách làm  ăn (Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư) cho 11.300 lượt hộ nghèo trong năm 2009, ước tính đến năm  2010 là 14.000 lượt hộ.

Các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2009, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa nhà ở  cho 300 hộ gia đình chính sách, với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng, ủng hộ, giúp đỡ xây dựng được 742 nhà Đại đoàn kết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 các cấp, các ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội, các đơn vị trực tết, khu điều dưỡng thương binh nặng trong và ngoài tỉnh.

b. Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Xã hội

            + Tính đến giữa năm học 2009-2010, có 94,3% giáo viên  mầm non;  99,6% giáo viên Tiểu học, 98,42% giáo viên THCS và 98,85% giáo viên THPT đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi  đều tăng ở cả 3 cấp. Cư sử vật chất các trường học ngày càng được tăng cường. Công tác đào tạo chuyện nghiệp và dạy nghề trên địa bàn ngày càng được nâng cao về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trường đại học, 4 trường cao đẳng; 6 trường trung học chuyên nghiệp. Tính đến 31/12/2009, số cán bộ công nhân viên và giáo viên các trường chuyên nghiệp là 1.545 người và số học sinh sinh viên năm học 2009-2010  là 26.604 người, trong đó có 11.692 học sinh tuyển mới.

 + Ngành Y tế đã chủ động tập trung kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác khám chữa bệnh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thường trực 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo khám chữa bệnh kịp thời, hiệu quả.  Các chương trình y tế Quốc gia tiếp tục được các địa phương, các ngành, các cấp  triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

+ Ngành Văn hoá - Thông tin và Thể thao của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động và dịch vụ văn hoá nhất là công tác ấn bản, phát hành trong dịp tết; làm tốt công tác tuyên truyền, bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian, bắn pháo hoa được tổ chức tốt, an toàn, trật tự trong không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi của nhân dân. Nhân dịp tết, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tổ chức đợt chiếu phim phục vụ mừng xuân, mừng Đảng tại một số xã miền núi và các địa phương trong tỉnh; đoàn nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc của tỉnh đã tổ chức các đêm diễn tại các tụ điểm công cộng; Bảo tàng tỉnh ...

 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: