Tam Dương thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy 24/05/2021

5 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, huyện Tam Dương đạt nhiều kết quả tích cực.

Yên Lạc chú trọng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 22/04/2021

Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc luôn chú trọng, đặc biệt quan tâm công tác cán bộ...

Bình Xuyên nâng cao hiệu quả công tác cán bộ 16/04/2021

Những năm qua, Huyện ủy Bình Xuyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này, qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Yên Lạc hoàn thành 11/13 nhiệm vụ của Đề án 01 04/02/2021

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021...

Bước chuyển 5 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 09/10/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vượt kế hoạch đề ra là thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Sông Lô: Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 24/09/2020

Song song với sắp xếp bộ máy tổ chức, huyện cũng đã chủ động rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các phòng, ban, đơn vị.

Huyện Bình Xuyên triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 31/08/2020

Những năm qua, huyện Bình Xuyênđã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị...

Vĩnh Tường: Điểm sáng về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế 27/07/2020

Sau 3 năm triển khai, huyện Vĩnh Tường đã trở thành điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan...

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Tam Dương cắt giảm 163 biên chế 01/07/2020

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm 39 tổ chức, 43 phòng chuyên môn và 18 phòng thuộc các chi cục 26/06/2020

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước khi thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: