Yên Lạc hoàn thành 11/13 nhiệm vụ của Đề án 01 04/02/2021

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021...

Bước chuyển 5 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 09/10/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vượt kế hoạch đề ra là thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Sông Lô: Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 24/09/2020

Song song với sắp xếp bộ máy tổ chức, huyện cũng đã chủ động rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các phòng, ban, đơn vị.

Huyện Bình Xuyên triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 31/08/2020

Những năm qua, huyện Bình Xuyênđã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị...

Vĩnh Tường: Điểm sáng về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế 27/07/2020

Sau 3 năm triển khai, huyện Vĩnh Tường đã trở thành điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan...

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Tam Dương cắt giảm 163 biên chế 01/07/2020

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm 39 tổ chức, 43 phòng chuyên môn và 18 phòng thuộc các chi cục 26/06/2020

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước khi thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh cắt giảm 1.714 chỉ tiêu biên chế 16/06/2020

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo lộ trình từ năm 2015 đến năm 2021, Vĩnh Phúc phải giảm tối thiểu 10% biên chế...

Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ làm việc tại Vĩnh Phúc 12/06/2020

Sáng 12/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Đào Thị Hồng Minh, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ - biên chế, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tổ chức bộ máy...

Lập Thạch thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 28/05/2020

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Lập Thạch đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: