Lập Thạch thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 28/05/2020

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Lập Thạch đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Vĩnh Phúc hoàn thành 107/111 nhiệm vụ của Đề án 01 26/03/2020

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII, cuối năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 29/11/2019

Sau 3 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Tam Hồng sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tinh gọn, hiệu quả 08/11/2019

Thời gian qua, xã Tam Hồng đã xác định rõ phạm vi, lộ trình, trách nhiệm của từng cấp, ngành để triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Khi công an chính quy về với cơ sở... 24/07/2019

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Điều động, luân chuyển cán bộ: Cơ hội để cán bộ rèn luyện, trưởng thành 15/05/2019

Những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện cán bộ, giúp cán bộ có cơ hội trưởng thành.

Sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc 09/05/2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vĩnh Phúc có 259 thôn, tổ dân phố phải sáp nhập theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ 04/05/2019

Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ bổ sung một số điều của Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: