Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: