Tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 14/10/2016

Sáng 14/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn kêu oan, đơn khiếu nại bức xúc kéo dài 22/09/2016

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai...

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô 03/08/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô...

Bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở chăm sóc người cao tuổi 26/07/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa...

Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an 09/03/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 09/03/2016

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 09/03/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hướng dẫn việc lựa chọn sơ bộ dự án; lập, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án 07/03/2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án....

Quy định về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 02/03/2016

Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính 02/03/2016

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: