Bãi bỏ 82 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 07/01/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 31/12/2020

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 25/08/2020

Sáng 25/8, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020...

Tam Dương phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân 11/03/2020

Những năm qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tam Dương có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, dần đi vào nền nếp, phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Tăng cường ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật 03/05/2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.

Công an tỉnh: Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 20/11/2017

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong Công an nhân dân và Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.

Lập Thạch tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015 02/06/2017

Sáng 2/6/2017, UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015 và phát động cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật Dân sự.

Tọa đàm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 21/02/2017

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh không ngừng được đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng cao.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI 23/11/2016

Sáng 23/11, tại Sở Tư pháp, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2016, nhiệm vụ năm 2017;

Tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 10/06/2015

Sáng 10/6/2015, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và huyện; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: