Thông báo số 124/TB-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước-Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tại phiên họp của Ban chỉ đạo

03/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: