Công văn số 3514/UBND-NN2 ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh không để dân vứt rác động vật ra ao, hồ, kênh, mương làm ô nhiễm môi trường

21/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: