Công văn số 3675/UBND-NN2 ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí địa điểm tiêu hủy lợn và kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

24/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: