Danh sách tổ thường trực và số điện thoại phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

08/03/2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Hậu

Tổ trưởng

0211.3847.171

2

Đào Thị Mai

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Giang

Tổ viên

 

Các tin đã đưa ngày: