Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 15/5/2020 của của BCĐ PC tội phạm, tệ nạn XH và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7” năm 2020

18/05/2020
Các tin đã đưa ngày: