Thông báo số 48/TB-UBND ngày 06/03/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban Chỉ đạophòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020

12/03/2020
Các tin đã đưa ngày: