Kế hoạch số 161a/KH-BCĐ ngày 08/11/2019 của BCĐ tỉnh tổ chức Tháng hành động quốc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

22/11/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: