Kế hoạch số 105/KH-BCĐ ngày 24/6/2019 của BCĐ tỉnh về Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

04/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: