Kế hoạch số 2218/KH-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện đợt cao điểm, chống ma túy (từ ngày 01/6/2010 đến ngày 30/6/2010)

25/11/2010

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BCĐ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
HIV/AIDS, TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
_________

Số: 2218/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ 

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2010

KẾ HOẠCH
Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy
(Từ ngày 01/6/2010 đến ngày 30/6/2010)
______________
 

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, được sự phối hợp hướng dẫn chặt chẽ của các ngành chức năng, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã được triển khai quyết liệt, khá đồng bộ, tạo được chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần kiềm chế  tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, do nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát động đợt tuyên truyền rộng rãi về tác hại của các chất ma túy mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

2. Tập trung lực lượng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm ma túy, tập trung vào sổ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiên quyết kiềm chế, tiến tới làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

3. Nắm chắc số đối tượng liên quan đến ma tuý và người nghiện ma tuý ở các xã phường, thị trấn để có biện pháp quản, giáo dục, chữa trị cai nghiện nhằm làm giảm số người nghiện cũ và ngăn chặn, hạn chế số người nghiện mới phát sinh.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Công an tỉnh.

- Thực hiện chức năng cơ quan thường trực đôn đốc các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 theo Kế hoạch số 3456 ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh.

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh có kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT đến năm 2010 chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 21 và Kế hoạch số 3456 ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh của Chính phủ tại một số sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị. Xây dựng Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 và tổ chức tổng kết.

- Tập trung lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, điều tra xử lý tội phạm về ma túy trong toàn lực lượng Công an, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường…Tổ chức đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra tuy bắt các đối tượng trong các vụ án về ma túy. Chú ý kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hình thức lợi dụng các loại hình dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, quán bar, karaoke để hoạt động tội phạm ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; phối hợp với cá ngành tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán, xuất, nhập khẩu, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, chủ động phòng ngừa, phát hiện việc điều chế và sản xuất ma túy tổng hợp.

- Phối hợp VKSND, TAND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, triệt để các vụ án ma túy; chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn phức tạp hỗ trợ công tác tuyên truyền và răn đe giáo dục người vi phạm.

2. Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc để đưa hết số người nghiện có hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Tổ chức rà soát thống kê số liệu về công tác cai nghiện phục hồi, chữa trị gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2005-2009 để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong 5 năm qua.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền tại cơ sở, trong đó giải thích cho gia đình người nghiện, gia đình có người nghiện ma túy năm bắt cụ thể và các hình thức cai nghiện, đặc biệt chú ý các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Tiếp tục hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ người tự nguyện cai nghiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, tuyên truyền nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả tại các xã, phường, thị trấn.

Duy trì hoạt động của 03 xã điểm theo Đề án 935 và 07 Đội tình nguyện, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mới theo kế hoạch đã đề ra.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế xét nghiệm, chữa trị cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại cộng đồng và gia đình.

Phối hợp các lực lượng Công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.

4, Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm;  HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để phát động phong trào hưởng ửng tháng hành động phòng, chống ma tuý và thực hiện –có hiệu quả đợt cao điểm phòng chống ma tuý ở cơ quan, đơn vị mình, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khác tích cực triển khai các hoạt động phòng chống ma tuý.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; BCĐ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm huyện, thành, thị.

Chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý, tập trung truy quét, giải quyết cơ bản các ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý tại địa phương; Tổ chức kiểm tra quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ không để tội phạm lợi dụng vào việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý. Chỉ đạo tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, cơ quan, trường học và cá nhân trong các cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ký cam kết không liên quan đến ma tuý, phát hiện tố giác tội phạm và người nghiện ma tuý để kịp thời xử lý giúp đỡ họ cai nghiện.

6. Đề nghị VKSND, TAND tỉnh phối hợp Công an tỉnh đấy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo nghiêm minh, triệt để các vụ án ma túy; phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn một số vụ án điềm đưa ra xét xử lưu động một số vụ án ma tuý tại các địa bàn phức tạp để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe các đối tượng khác.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, chính quyển các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma tuý nhất là trong thanh, thiếu niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các biện pháp cụ thể tại đơn vị, địa phương mình.

Kế hoạch của các đơn vị, địa phương gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Công an tỉnh- Cơ quan Thường trực), trước ngày 8/6/2010 .

2. Công an các huyện, thị, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện, thành, thị tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo huyện, thành, thị tổ chức tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ở các, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các hoạt động giao lưu, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm... nhằm thu hút sự tham gia của toàn dân vào công tác phòng, chống, ma tuý.

3. Kế hoạch về mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ phát động được thực hiện từ ngày 01/6/2010 đến hết ngày 30/6/2010. Kết thúc đợt cao điểm các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện và báo cáo gửi về BCĐ tỉnh (qua Cơ quan thường trực văn phòng Công an tỉnh) trước ngày 05/7/2010 để tập hợp báo cáo Tỉnh uỷ, UBND và UBQG phòng chống ma tuý.

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỜNG BAN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trường

 

Các tin đã đưa ngày: