Vĩnh Tường thực hiện tốt công tác xã hội hóa phòng chống ma túy, mại dâm 22/11/2010

Để hoạt động phòng chống ma túy mang tính cộng đồng được triển khai sâu rộng, huyện Vĩnh Tường đã phát động phong trào xây dựng các khu dân cư, dòng họ, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học

Triển khai công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

Triển khai công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm 01/11/2010

Chiều ngày 20/9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác và chuẩn bị tổng kết 12 năm thực hiện nghị quyết 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: