Quần chúng nhân dân cung cấp hơn 2.000 nguồn tin tố giác, giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tội phạm

22/12/2020

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo”; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình "Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự"; phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh duy trì hoạt động của 48 câu lạc bộ "Phụ nữ nông dân với pháp luật", 25 câu lạc bộ "Phòng chống bạo lực gia đình"; phối hợp với Hội Cựu chiến binh chỉ đạo hướng dẫn củng cố hoạt động mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 4.068 địa bàn.

Trong năm 2020, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chỉ đạo sát sao. Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã hướng dẫn lực lượng cơ sở xây dựng mới 3 mô hình "5 tự quản" ở địa bàn khu dân cư; 1 mô hình phòng chống ma túy và 618 mô hình "4 an toàn"  trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 864 địa bàn xây dựng mô hình bảo vệ an ninh trật tự gồm mô hình tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy; mô hình bình yên-văn hóa; quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng; mô hình tự quản trong tôn giáo, các dòng họ, các khu nhà trọ; mô hình câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; mô hình cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh... Đồng thời, duy trì có hiệu quả hoạt động của 10.682 tổ liên gia tự quản, 1.017 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng với 12.077 đội viên và 77 mô hình về phòng cháy chữa cháy. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần thiết thực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Trong năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.016 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có 1.314 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tội phạm. Các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân đã phối hợp giải quyết 68 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục 301 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng, có 164 đối tượng đã tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý.

Minh Ánh

Các tin đã đưa ngày: