Đại biểu Quốc hội thảo luận Dự án Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

12/11/2020

Thảo luận về Dự án Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tổ sáng 12/11, nhiều đại biểu nhận định về sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc ban hành luật và cho rằng cần đánh giá tổng kết hoạt động của các mô hình, tổ chức tự nguyện khác cũng tham gia đảm bảo trật tự an ninh trật tự tại địa phương để có cái nhìn tổng thể về phạm vi điều chỉnh của dự án luật này.

Tổ đại biểu số 12 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Kiên Giang, Quảng Ngãi thảo luận với sự chủ trì của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, trong Báo cáo tổng kết thi hành các quy định của pháp luật mới tập trung vào 4 lực lượng là lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng dân phòng. Thực tế hiện nay ở các địa phương đang tồn tại một số mô hình tự quản của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự như câu lạc bộ phòng chống tội phạm, hiệp sĩ đường phố, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ công nhân tự quản, mô hình thôn bản bình yên. Trong đó, nhiều mô hình được chính quyền địa phương quyết định thành lập, có nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh trật tự khá tương đồng với các lực lượng điều chỉnh trong dự án luật này và được hỗ trợ bảo đảm từ ngân sách nhà nước. Những mô hình thực tế nêu trên chưa được tổng kết, đánh giá về tổ chức và hiệu quả hoạt động trong báo cáo tổng kết để có đề xuất giải pháp mang tính tổng thể việc bố trí lại lực lượng theo hướng tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại biểu Hà cũng nhận định: “Tờ trình dự án luật không làm rõ việc có tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động của các mô hình, tổ chức tự quản khác của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự cơ sở hiện nay hay không. Sau khi luật có hiệu lực, nếu tiếp tục duy trì thì chế độ pháp lý đối với các mô hình, tổ chức này quan hệ với lực lượng được luật điều chỉnh sẽ như thế nào?”

Trong dự thảo luật có quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự là lực lượng quần chúng tự nguyện; ông Hà đề nghị làm rõ vai trò phối hợp, tham gia hỗ trợ của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Cho rằng quy định tuyển chọn công dân tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trong dự án luật là cần thiết, tuy nhiên, theo đại biểu Hà, việc tuyển chọn cần phát huy tối đa tính tự xây, tự quản của nhân dân, không nên mang nặng tính hành chính.

Góp ý kiến vào dự thảo luật, bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn nội hàm, tên gọi và bản chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để phân biệt rõ hơn với các lực lượng tham gia của các tổ chức, các cơ quan, các đơn vị và toàn dân đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bà Nguyệt cũng cho rằng, trong báo cáo mới đánh giá tác động về giảm ngân sách, giảm số lượng người tham gia hoạt động chuyên trách ở cơ sở mà chưa dự kiến số lượng người sẽ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và số ngân sách từ Trung ương đến địa phương chi cho lực lượng này. Bà Nguyệt đề nghị bổ sung đánh giá tác động đến kinh tế ở các địa phương và toàn quốc khi thành lập lực lượng này, đồng thời, bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới tại điều 4 quy định về nguyên tắc hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Hải Vân

 

Các tin đã đưa ngày: