Sơ kết mô hình “4 an toàn” tại Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

12/11/2020

Sáng 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “4 an toàn” trong cơ quan.

Bám sát Chỉ thị 09 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 106 của Ban chỉ đạo Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Công an phường Khai Quang và các đơn vị liên quan xây dựng, phát triển phong trào. Đồng thời, Công an tỉnh đã lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “4 an toàn” trong Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Sau 1 năm mô hình đi vào hoạt động, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan được nâng cao. Từ tháng 9/2019 đến nay, tại Sở không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Sở đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Công an phường Khai Quang kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm một số vụ việc có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại cơ quan. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 12 cuộc thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các lễ hội đầu năm, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong việc tổ chức các hoạt động. Cùng với đó, phối hợp với Công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện văn hóa, thể thao như: Giải bóng chuyền hơi tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh; các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ tổ chức tại Nhà hát tỉnh.

Để mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh  trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phát huy thế mạnh của lực lượng bảo vệ trong Sở.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: