Hiệu quả thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020

03/11/2020

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm

Hằng năm, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác giáo dục, vận động, thuyết phục nhằm phòng ngừa, hạn chế người tham gia hoạt động mại dâm, mại dâm trá hình, nhất là người chưa thành niên. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã in, cấp phát 67.000 bản tin, tờ rơi, tờ gấp, trên 18.630 sách mỏng về phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền lưu động, 4.823 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền, pano, áp phích tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các khu dân cư; tổ chức 2 lớp tuyên truyền cho gần 200 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ về quy định hoạt động và tuyên truyền cho hàng trăm lượt người bán dâm ngoài cộng đồng tham gia nhóm tự lực.

Song song với công tác tuyên truyền, các ngành chức năng đã chủ động lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giúp giảm hại cho người bán dâm thông qua việc tìm kiếm việc làm cho phụ nữ có nhu cầu từ các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm như: Mô hình “Tổ liên gia tự quản”; "Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng", “Phụ nữ không có chồng con mắc tệ nạn xã hội, nghiện ma túy”... Qua đó, cung cấp, hỗ trợ người mại dâm có thêm cơ hội lựa chọn công việc phù hợp để làm lại cuộc đời.

Công tác đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm được lực lượng công an phối hợp với các ngành, địa phương triển khai quyết liệt. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 2.330 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Để đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn này, các cấp ngành đã phối hợp thanh tra, kiểm tra trên 3.460 lượt cơ sở. Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý 119 vụ với 401 đối tượng, đã khởi tố 71 vụ, với 78 bị can về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm; xử lý hành chính 48 vụ với 323 đối tượng.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Tại một số địa bàn, loại hình kinh doanh dịch vụ vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; việc xử lý các hành vi vi phạm có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm chưa chặt chẽ; sự phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh giữa các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương có lúc chưa đồng bộ. Một số địa phương chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của tệ nạn mại dâm nên chưa tập trung chỉ đạo, huy động các ngành, các lực lượng tham gia; công tác quản lý, giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại kể trên và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; tăng cường thanh, kiểm tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm và các cơ sở kinh doanh dễ nảy sinh loại tệ nạn này. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương tích cực xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội. Chủ động lồng ghép Chương trình hành động phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho người bán dâm dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, giáo dục kỹ năng sống, giúp đỡ người bán dâm giảm tổn thương do bị lừa gạt tái hòa nhập cộng đồng.           

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: