Đáp ứng quốc gia với HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19

04/09/2020

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để tiếp tục ứng phó với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNAIDS), Văn phòng điều phối PEPFAR Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về đáp ứng quốc gia với HIV/AIDS trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19.

Tham gia hội thảo có đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS; UNAIDS, WHO, UNODC; PEPFAR (Văn phòng điều phối PEPFAR-PCO, USAID, CDC, DOD, các nhóm kỹ thuật); Dự án Quỹ toàn cầu thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Dự án VUSTA; các đối tác triển khai chương trình có làm việc với cộng đồng (VAAC/EPIC, Đại học Y Hà Nội, HAIVN, USAID Healthy Markets, HIV Link phía Nam và phía Bắc, USAID SHIFT); đại diện một số tổ chức phi chính phủ, đại diện các tổ chức cộng đồng và mạng lưới của người sống với HIV và các nhóm chính chịu ảnh hưởng bởi HIV.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về những đáp ứng khẩn cấp của chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở cấp quốc gia, địa phương và cộng đồng trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Vai trò của các cơ quan và tổ chức trong nỗ lực duy trì tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời, chia sẻ bài học thành công và kinh nghiệm đáp ứng khẩn cấp này để có sự chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát trở lại và các tình huống khẩn cấp khác. Trong đó, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra những biện đáp ứng khẩn cấp rất hữu hiệu nhằm bảo đảm duy trì tiếp cận đến các dịch vụ phòng chống HIV trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19.

Đại diện mạng lưới VNP+, VNPUD, VNSW, VNMSM-TG, VYKAP thay mặt các mạng lưới cộng đồng trình bày tham luận trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19.

Tại hội thảo các đại biểu cũng đã trao đổi về các nội dung bài học thành công và kinh nghiệm trong từng giai đoạn của đáp ứng khẩn cấp nhằm duy trì tiếp cận tới các dịch vụ phòng chống HIV ở từng cấp độ, từ trung ương đến địa phương và cộng đồng. Đồng thời, đề xuất khuyến nghị hành động trong tương lai và hỗ trợ cần thiết để đáp ứng tốt hơn trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát trở lại…
Nguồn: tiengchuong.vn
Các tin đã đưa ngày: