Nông dân Vĩnh Phúc với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

20/08/2020

Hội Nông dân tỉnh có gần 153 nghìn hội viên. Những năm qua, nông dân trong tỉnh không những khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương mà còn tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, trong 5 năm 2016 - 2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 76 hội nghị tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, về nạn tín dụng đen; phổ biến Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ… Hội tiến hành cấp phát hơn 10 nghìn tờ rơi, tổ chức cho 1.300 chi hội nông dân đăng ký cam kết không có người mắc tệ nạn xã hội, không có tội phạm.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thành lập các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm nhằm phát huy vai trò tự quản của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm của Hội Nông dân phát huy hiệu quả.

Điển hình là mô hình Chi hội nông dân tự quản ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Hòa - phụ trách mô hình cho biết: “Trước đây, xã Thái Hòa là một trong những địa phương có nhiều tệ nạn xã hội nhất của huyện. Thời điểm năm 2008, xã có 24 đối tượng nghiện và nghi nghiện, nhiều tụ điểm đánh bạc, tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra thường xuyên khiến đời sống, tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhân dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước thực tế đó, năm 2009, Hội Nông dân huyện Lập Thạch phối hợp với lực lượng công an lựa chọn xã Thái Hòa làm điểm thành lập mô hình chi hội nông dân tự quản. Mô hình bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2009  với hơn 100 thành viên. Các thành viên trong mô hình phối hợp với tổ liên gia tự quản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và nông dân trên địa bàn; chủ động nắm bắt, theo dõi và giúp đỡ các đối tượng nghiện, đối tượng mới ra tù; ngăn chặn và tố giác tội phạm. 11 năm qua, các thành viên của mô hình, hội viên nông dân đã cung cấp cho cơ quan công an hàng trăm nguồn tin có giá trị về tình hình an ninh trật tự và hoạt động của bọn tội phạm; mai phục bắt được 4 đối tượng trộm cắp tài sản của nhân dân. Tình hình an ninh trật tự của xã những năm gần đây ổn định hơn.

Theo ông Phạm Quang Ninh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, việc lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác ở địa phương được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai tích cực. Các phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình nông dân văn hóa được phát động và duy trì, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những hoạt động thiết thực trên góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

Thanh Huyền

Các tin đã đưa ngày: