Tăng cường phối hợp phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025

20/07/2020
Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ ký kết.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động khác nhằm góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới.

Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên và phát huy vai trò của các cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho biết, thời gian qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các ban, ngành đoàn thể và nhân dân, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện vẫn còn khoảng hơn 200.000 người nhiễm HIV/AIDS, đáng lưu ý những năm gần đây trên 60% người nhiễm HIV mới có liên quan đến hoạt động tình dục, trong đó đặc biệt là mại dâm đồng giới. Số liệu thống kê cho thấy hiện khoảng 15.000 người hoạt động mại dâm, nhưng báo cáo của các dự án, chuyên gia trong cộng đồng cho thấy con số nhiều hơn. Cùng với tế nạn này hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong khu vực rất đặc thù, gần trung tâm sản xuất ma túy lớn, trong bối cảnh thực tế hiện nay, số người nghiện ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong nhóm người trẻ tuổi, có địa phương số người nghiện ma túy tổng hợp chiếm đến 90% số người nghiện mới. Đáng lo ngại hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị chuẩn, cai nghiện được, do đó đây là thách thức rất lớn cho công tác phòng chống ma túy.

Để đẩy lùi tệ nạn này trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, ngoài đấu tranh chống lại tội phạm buôn bán, tàng trữ, sản xuất bằng rất nhiều biện pháp, trong đó gồm các biện pháp giáo dục, tuyên truyền. Phó Thủ tướng nhận định, việc xử lý, thụ lý các vụ án liên quan đến ma túy cũng là một hình thức tuyên truyền rất hiệu quả.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Tòa án nhân dân tối cao những năm gần đây đã không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn cùng Chính phủ trình các dự án luật, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để đưa người vào cai nghiện hiệu quả, chính xác, tháo gỡ cho các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong rằng, chương trình phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ giúp cho công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS có nhiều tiến bộ mới.


Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tối cao
và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 2020-2025.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cảm ơn các cơ quan Liên Hợp Quốc, Chính phủ các nước đã hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành với Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm suốt thời gian qua và mong tiếp tục được ủng hộ để công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2020-2025, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm: Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc; đấu tranh với tội phạm ma túy và công tác cai nghiện ma túy; phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Xử lý vi phạm hành chính và nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật Phòng, chống mại dâm.

Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy với sự tham gia của Tòa án, hướng tới mô hình “Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy”, nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan về tư pháp, hành pháp, y tế, xã hội để hỗ trợ, giám sát người nghiện ma túy, giúp họ tuân thủ điều trị và cai nghiện hiệu quả…

Nguồn: tiengchuong.vn

Các tin đã đưa ngày: