Đẩy mạnh công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý sau cai

15/07/2020

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy cũng như công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý sau cai, góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, các học viên được dạy nghề trước khi trở về hòa nhập xã hội

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện có 193 học viên đang điều trị. Thời gian qua, công tác cai nghiện, chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho học viên tiếp tục thực hiện hiệu quả, học viên cơ bản ổn định, yên tâm cai nghiện, chữa trị. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở đã tổ chức 720 giờ giảng bài trên lớp và 292 giờ phát thanh tuyên truyền pháp luật các chủ đề về phòng, chống ma túy; cai nghiện phục hồi; tổ chức 4 đợt xét miễn giảm thời gian chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cho học 7 viên có tiến bộ rõ rệt.

Để giúp người nghiện từ bỏ được ma túy, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị thì kết quả cuối cùng lại phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực, quyết tâm của các học viên. Sau quá trình được điều trị tập trung rất cần sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý đối tượng sau cai. Đặc biệt, cần phối hợp, tạo điều kiện về việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống của họ, chỉ có như vậy mới giúp họ có thể từ bỏ hoàn toàn với ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy nói chung và công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý sau cai nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Do sự phối hợp của các ngành, địa phương trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng còn nhiều bất cập; gia đình có người nghiện ma túy chưa nhận thức đúng về công tác cai nghiện tập trung cũng như ở cộng đồng, còn tư tưởng tự ti, mặc cảm nên chưa hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và động viên người thân đi cai nghiện tự nguyện. Trong khi cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa tích cực vào cuộc trong công tác cai nghiện ma túy; chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai các hoạt động về dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn… cho các đối tượng này còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý sau cai, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch duy trì, thành lập và tổ chức hoạt động “Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng”. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 5 “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng”; nhóm tự lực và hoạt động tư vấn cho người nghiện, gia đình người nghiện ma túy, người sau cai nghiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cai nghiện, chữa trị cho 265 lượt người. Công tác cai nghiện, phục hồi tại Cơ sở được duy trì tốt từ khâu phân loại để có phác đồ điều trị đạt hiệu quả, tổ chức cho 100% học viên tham gia lao động trị liệu, tăng gia cải thiện đời sống, học nghề, truyền nghề; đã dạy nghề, truyền nghề mộc, dân dụng cho 30 học viên.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện. Tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng. Huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời, tăng cường rà soát, thống kê phân loại đối tượng nghiện ma túy, thực hiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức đào tạo nghề, tư vấn và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

Cùng với đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS và kế hoạch triển khai điều trị methadone giai đoạn 2021- 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện theo Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone cho các đối tượng nghiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu điều trị cho 800 người nghiện vào năm 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ thành lập mới 1 “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng” bên cạnh việc duy trì hoạt động của 5 “Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” trên địa bàn tỉnh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: