Tập huấn pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

10/07/2020

Sáng 10/7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 350 báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ngành, huyện, thành phố và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã được lãnh đạo Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phổ biến nội dung cơ bản về nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh mạng; các hành vi bị nghiêm cấm, biện pháp phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng cũng như một số vấn đề đặt ra và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thi hành Luật An ninh mạng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi về những nội dung, vấn đề đại biểu cần quan tâm làm rõ, qua đó, phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao nhân thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: