Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy

11/08/2008

Ngày 8-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2008 - 2010. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên ủy ban phòng, chống tệ nạn ma túy quốc gia; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đồng chí Hoàng Trường Kỳ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm của tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị , Kế hoạch số 3456/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 156 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ma túy đã và đang trở thành hiểm họa của nhân loại và cuộc chiến phòng, chống ma túy có tính chất toàn cầu. ở nước ta sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biễn phức tạp và tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội là rất lớn. Chính vì vậy, ngày 25-9-2007, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010; ngày 26-3-2008, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 21 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ở tỉnh ta, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn có xu hướng gia tăng và lan rộng trên một số địa bàn, chưa ngăn chặn được nguồn ma túy vào địa bàn tỉnh. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu là: đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; tăng cường sự chỉ đạo quyết liệt đối với công tác này… UBND tỉnh ssax xây dựng kết hoạch cụ thể với mục tiêu giảm từ 10-20% số người nghiện ma túy so với năm 2007, khống chế tỷ lệ người nghiện ma túy dưới 0,1% dân số; 100% các trường THPT đăng ký xây dựng và thực hiện đạt trường học lành mạnh không có tệ nạn ma túy; phấn đấu đến năm 2010 toàn tỉnh có 60% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy vào địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lế Thế Tiệm và Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống ma túy của tỉnh trong thời gian qua và cho rằng cần phải tập trung quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác này. Trong đó cần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là những người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy, giúp đỡ người nghiện sau cai… Để thực hiện tốt công tác này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố lực lượng của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy… Sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch… đến nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: