Quyết định số 629/QĐ- LĐTBXH ngày 5/6/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

26/06/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: