Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

25/02/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: