Công văn số 6398/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

22/07/2019

File đính kèm