Quyết định số 1195/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/05/2016
Các tin đã đưa ngày: