Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - Khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

06/12/2013

 

Các tin đã đưa ngày: