Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công nghiệp Tam Dương II giai đoạn 1 tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo-tỉnh Vĩnh Phúc

16/11/2012