Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/2000 (lần 3)

29/11/2013Các tin đã đưa ngày: