Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc và đất giãn dân, đấu giá QSD đất tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

20/10/2016


Các tin đã đưa ngày: