Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Tam Dương I (giai đoạn 2) khu vực 2 tại huyện Tam Dương-tỉnh Vĩnh Phúc

20/07/2011