Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp thể thao và Trung tâm đào tạo vận động viện tỉnh Vĩnh Phúc

21/12/2016

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp thể thao và Trung tâm đào tạo vận động viện tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
- Địa điểm: Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quy mô lập quy hoạch: 51,2486 ha.
- Mô tả dự án:
    + Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cụ thể hóa thêm một bước của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, làm cơ sở quan trọng để phục vụ cho công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng.
    + Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo tiền đề cho việc lập dự án khả thi đầu tư xây dựng toàn khu quy hoạch, sơ bộ tính toán khối lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
    + Xác định phạm vi nghiên cứu, ranh giới thiết kế quy hoạch và tính chất của khu vực nghiên cứu quy hoạch
    + Xác định qui mô các khu chức năng quy hoạch, danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng
    + Xác định các yêu cầu và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
    + Xác định các yêu cầu nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị, đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu vực thiết kế
    + Xác định các yêu cầu khác mà đồ án quy hoạch chi tiết cần nghiên cứu để đảm bảo được nội dung đồ án chi tiết theo quy định của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
    + Hình thành một liên hợp các công trình thể thao chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về tổ chức và thực hiện các hoạt động thể dục thể thao cho xã hội. Thiết lập được một môi trường đô thị hiện đại, tiện nghi cao, đáp ứng tích cực yêu cầu rèn luyện thể chất và hoạt động thể thao, văn hóa của thành phố Vĩnh Yên nói chung, cũng như một số nhu cầu sinh hoạt của dân cư địa phương.
    + Hình thành được tổ hợp không gian quy hoạch kiến trúc có sự hài hòa chung về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, kết nối và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Vĩnh Yên.