Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

21/12/2016

Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo