Quy hoạch chung đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030

20/12/2016

- Tên dự án: Quy hoạch chung đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
- Phạm vi lập quy hoạch:
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường nằm ở vị trí giữa thị trấn Vĩnh Tường và thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 20km, nằm trên trục đường TL 304, nằm về phía Tây Nam của đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai, gần thành phố Hà Nội và thành phố Việt Trì.
- Mô tả dự án:
    + Quy hoạch chung đô thị Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và của huyện Vĩnh Tường nói riêng. Đảm bảo phát triển bền vững môi trường xây dựng. Từ đó tạo động lực phát triển và trở thành đô thị có mức tăng trưởng kinh tế cao, cơ sở vật chất được đầu tư và đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá các vùng trong tỉnh.
    + Làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực gắn với tổng thể quy hoạch chung huyện Vĩnh Tường.
    + Nhằm tạo ra sự liên hoàn chuỗi phát triển kinh tế năng động từ thị trấn Vĩnh Tường qua Thượng Trưng đến thị trấn Thổ Tang, khai thác những nguồn lực sẵn có, là nơi các ngành nghề thủ công truyền thống phát triển, giải quyết được nguồn nhân lực địa phương; tạo chỗ ở trực tiếp cho nhân dân, cán bộ, công nhân đến làm việc tại địa phương.
    + Cải thiện bộ mặt cảnh quan trong vùng. Đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế xã hội. Làm cơ sở pháp lý để triển khai QHCTXD khu trung tâm, cải tạo các khu dân cư hiện có, xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn.
   + Là cơ sở để xây dựng đô thị Thượng Trưng thành đô thị loại V, làm cơ sở thành lập thị trấn Thượng Trưng tương xứng với thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai